Compromís i bones pràctiques

Compartim amb tu el nostre treball

COMPARTIM AMB TU EL NOSTRE TREBALL

El nostre compromís és el de compartir amb tu tots els aspectes del nostre treball. Per a això, retem comptes regularment davant els voluntaris dels nostres estudis científics, els nostres socis i col·laboradors, les nostres empreses sòcies i davant de tots aquells que confien en nosaltres.

 

T'ho devem

T'ho devem

Tota la informació actualitzada sobre les nostres activitats, l'estat de les nostres recerques i els comptes anuals de l'any 2023.

Pla Estratègic de la Fundació Pasqual Maragall

Detall dels eixos estratègics i les línies de futur de la Fundació en el marc 2020- 2025

ELS NOSTRES COMPROMISOS

A la Fundació Pasqual Maragall seguim les recomanacions de la  Fundación Lealtad, una institució sense ànim de lucre pionera a Espanya, que vol fomentar la confiança de la societat espanyola en les ONG.

Si no estàs satisfet amb alguna de les nostres accions, ja sigui de captació de fons o del desenvolupament de la nostra activitat científica o fundacional, pots posar-te en contacte amb nosaltres per traslladar-nos els teus comentaris a l’adreça de correu electrònic: info@fpmaragall.org.

img_captadores

Som responsables

  • Basem la captació de fons en l'honestedat, el respecte, la integritat i la transparència. Compartim informació de les activitats i del cost que tenen.

Tenim les idees clares

  • Tenim clara la nostra missió i destinem els recursos que ens arriben per complir-la. Creiem que tota l'ajuda és benvinguda, i per això oferim i detallem diverses alternatives de col·laboració.

Ens comprometem a actuar amb rigor

  • Complim les obligacions legals i fem tot el possible perquè tots els membres dels nostres òrgans de govern, personal, empreses i voluntaris compleixin el codi de bones pràctiques de transparència i retiment de comptes.

Som respectuosos amb les persones

  • Basem la selecció i contractació de personal en els principis generals d'objectivitat, no discriminació, mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats. Posem davant de tot la salut dels nostres voluntaris dels estudis científics.

Treballem de la mà de proveïdors co-responsables

  • No només exigim que els nostres proveïdors respectin els drets humans, compleixin la legislació vigent i minimitzin l'impacte sobre el medi ambient, sinó que també valorem positivament aquelles empreses i entitats que integren en la seva plantilla persones amb risc d'exclusió social i/o discapacitat.

Total ingressos 2023:
21.090.752€
*Dades agregades de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center.

Com invertim els teus diners?

DESPESES*


Fem la nostra inversió més gran en els projectes de recerca científica, destinats a la prevenció de l'Alzheimer i la millora de la qualitat de vida dels afectats i els seus familiars.

Com invertim els teus diners? Com invertim els teus diners?

Total despeses 2023:
20.863.493€
*Dades agregades de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center.

MEMÒRIES, AUDITORIES I COMPTES ANUALS


Memòries d’activitats

2023 - Completa

+

2022 - Completa

+

2022 - Resum

+

2021 - Completa

+

2021 - Resum

+

2020 - Completa

+

2019

+

2020 - Resum

+

2019

+

2019 - Completa

+

2018 - Completa

+

2018 - Resum

+

2017 - Completa

+

2017 - Resum

+

2016 - Completa

+

2016 - Resum

+

2015 - Completa

+

2015 - Resum

+

2014 - Completa

+

2014 - Resum

+

2013 - Completa

+

2013 - Resum

+

2012

+

2011

+

2010

+

2009

+

2008

+

Informes d’auditoria externa i comptes anuals

2023

+

2022

+

2021

+

2020

+

2019

+

2018

+

2017

+

2016

+

2015

+

2014

+

2013

+

2012

+

2011

+

2010

+

2009

+

2008

+

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.