Cuidant les persones cuidadores

Programes grupals d’atenciÓ al cuidador/a

PROGRAMES GRUPALS D’ATENCIÓ AL CUIDADOR/A

Les persones cuidadores dediquen moltes hores a l’atenció del seu familiar amb Alzheimer, assumint tota una sèrie de funcions i responsabilitats. Aquest fet, sumat a l’impacte emocional que suposa el diagnòstic i a les dificultats relacionades amb la gestió dels símptomes de la malaltia, pot desencadenar en problemes físics i psicològics associats a l’estrès i la sobrecàrrega.

Per aquest motiu, i essent conscients que el benestar de qui cuida repercuteix en la qualitat de les cures que rep la persona amb Alzheimer, a la Fundació Pasqual Maragall oferim un programa grupal dirigit a cuidadors i cuidadores familiars de persones amb Alzheimer.

Els nostres programes grupals proporcionen un espai en el qual compartir experiències i adquirir coneixements i eines. L’objectiu és millorar la qualitat de les cures i, específicament, el benestar general de les persones cuidadores, facilitant que afrontin el dia a dia de la malaltia amb més qualitat de vida.

PARTICIPA EN ELS NOSTRES GRUPS

Els programes grupals es desenvolupen al llarg de diverses sessions, en les quals s’aborden temes de gran rellevància, com l’evolució de la malaltia, l’abordatge dels símptomes, la comunicació amb la persona afectada i els recursos comunitaris disponibles, entre altres. Així mateix, es proporcionen pautes i estratègies específiques per a atendre el propi benestar i cura personal.

El Programa on-line de suport emocional i formació per a cuidadors de familiars amb Alzheimer s’orienta a l’acompanyament a cuidadors, oferint-los un recurs formatiu i d’ajuda emocional. És un programa psicoeducatiu basat en una perspectiva pràctica i adaptada a les necessitats generades en el dia a dia. Es desenvolupa en grups de 10 persones durant 8 sessions de 60 minuts, de freqüència setmanal.

Els Grups terapèutics per a cuidadors familiars de persones amb Alzheimer consisteixen en una teràpia psicològica grupal. Els participants, a més d’adquirir coneixements sobre la malaltia i eines per afrontar millor el procés de cuidar, comparteixen les seves experiències, aprenen a gestionar les pròpies emocions, i practiquen tècniques de relaxació. Es desenvolupa en grups de 10 persones durant 14 sessions de 90 minuts, amb freqüència setmanal.

Dra. Sandra Poudevida
“Cuidar de nosaltres mateixos és també cuidar millor del nostre familiar amb Alzheimer”

Dra. Sandra Poudevida

Terapeuta Sènior dels grups terapèutics de la Fundació Pasqual Maragall

GUIA PER A PERSONES QUE CUIDEN UN FAMILIAR AMB ALZHEIMER

En aquesta guia abordem aspectes clau com la cura d’un familiar amb Alzheimer, la comprensió dels símptomes, la previsió de futur, el procés de dol o la protecció legal.

Amb el suport de la diputació de Barcelona


Quima

"He après un nou camí per tornar a ser alegre i positiva, com sempre havia estat”

Quima

Té cura del seu marit

Isabel

"Venir al grup és com estar rebent medicació. Estic molt millor”

Isabel

Té cura de la seva mare

Juaquina

"Gràcies per fer més fàcil la nostra vida diària"

Juaquina

Té cura del seu marit


Amb el suport del Departament de Salut:

Amb el suport del Departament de Salut:

Amb el suport de:

Amb el suport de:

Amb el suport de:

Amb el suport de:

Amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.