Pasqual Maragall Researchers Programme

Beques de recerca per vèncer l’Alzheimer o qualsevol altra malaltia neurodegenerativa relacionada amb l’edat.

La Fundació Pasqual Maragall té l’honor d’anunciar el llançament de les beques Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP).  

Els objectius del PMRP són fomentar i donar suport a projectes de recerca translacional o clínica sobre l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l’edat.  

El PMRP finançarà, amb fins a 800.000 €, projectes de recerca individuals o col·laboratius que es duguin a terme en un període màxim de cinc anys.    

 

QUI POT SOL·LICITAR LA BECA?  

Les investigadores i els investigadors principals de projectes de recerca individuals o les coordinadores i els coordinadors del consorci de projectes col·laboratius han de tenir dedicació a temps complet com a investigadores o investigadors independents en una organització de recerca pública o sense ànim de lucre a Espanya.  

Pel que fa als projectes de recerca col·laboratius, la resta de membres del consorci (investigadores i investigadors principals del consorci) poden estar a una organització de recerca pública o sense ànim de lucre a qualsevol part del món.    

 

MÉS INFORMACIÓ  

Abans de sol·licitar la beca, llegeix detingudament tots els documents, especialment la guia per als sol·licitants (Guidance for Applicants).

En cas de dubtes sobre la sol·licitud o l’elegibilitat, consulta en primer lloc les Preguntes freqüents de la Convocatòria PMRP 2022 (FAQs). En cas de no trobar-hi resposta, contacta amb l’equip del PMRP a researchgrants@fpmaragall.org

Per més informació, pots consultar el webinar informatiu realitzat el passat 28 de setembre de 2022. 

 

CONVOCATÒRIA 2022 TANCADA

CONVOCATÒRIA 2023 PREVISTA OCTUBRE 2023

La sol·licitud al PMRP es duu a terme en dues fases: en primer lloc, cal lliurar una expressió d’interès (EI) i, posteriorment, una proposta completa prèvia invitació.  

Tot el procés de sol·licitud, revisió i selecció dels projectes es farà en anglès i, per tant, s’haurà de lliurar tota la documentació en aquest idioma. Les sol·licituds es duran a terme a través d’aquest enllaç. Llegeix detingudament la guia per als sol·licitants (Guidance for Applicants) abans d’iniciar la sol·licitud.  

Períodes de la convocatòria PMRP 2022

Fi del termini de registre i lliurament de la EI 27/10/2022 – 15:00h CEST
Anunci dels resultats de les EI i invitació per a propostes completes A principis de febrer de 2023
Termini de lliurament de propostes completes (només per invitació) 11/05/2023 – 15:00h CET
Anunci dels resultats de les propostes completes als sol·licitants A principis de juliol de 2023
Anunci públic dels resultats Per confirmar
Data esperada d’inici dels projectes guanyadors A partir de setembre de 2023

*Les dates podrien estar subjectes a canvis. Els sol·licitants estaran informats de qualsevol canvi rellevant.

 El procés de revisió, tant de les EI com de les propostes completes convidades consta de tres etapes: revisió administrativa, revisió científica i revisió estratègica.  

1. L’equip del PMRP team fa una revisió administrativa per tal de comprovar que només les sol·licituds completes i que compleixin tots els criteris d’elegibilitat són avaluades pel Comitè d’Avaluació i el Comitè de Selecció.  

2. El Comitè d’Avaluació està format per experts de reconegut prestigi internacional en el seu camp. El seu paper és el d’avaluar i puntuar les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació de la convocatòria (detallats en el document “Evaluation Procedure”) i informar al Comitè de Sel·lecció dels resultats de l’avaluació.  

3. El Comitè de Selecció del PMRP valora, a banda dels criteris d’avaluació, l’alineament de les propostes amb el pla estratègic de la Fundació Pasqual Maragall i les prioritats del PMRP. El Comitè de Selecció està format pel Director de la Fundació, consultors a Direcció, els caps de grup i membres del Comitè Científic Assessor del centre de recerca de la Fundació, així com experts de reconegut prestigi internacional al seu camp.  

Les expressions d’interès que s’avaluïn de forma més favorable rebran una invitació per presentar una proposta completa.  

Les propostes que s’avaluïn de manera més favorable seran convidades a començar el projecte amb el PMRP.  

Al document “Evaluation Procedure” podràs trobar informació més detallada sobre els criteris i procés de revisió de les propostes rebudes.