Pasqual Maragall Researchers Programme

Beques de recerca per vèncer l’Alzheimer o qualsevol altra malaltia neurodegenerativa relacionada amb l’edat.

La Fundació Pasqual Maragall té l’honor d’anunciar el llançament de la convocatòria 2023 de les beques Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP).  

Els objectius del PMRP són fomentar i donar suport a projectes de recerca translacional o clínica sobre l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l’edat.  

El PMRP finançarà, amb fins a 800.000 €, projectes de recerca individuals o col·laboratius que es duguin a terme en un període màxim de cinc anys.    

 

QUI POT SOL·LICITAR LA BECA?  

Les investigadores i els investigadors principals de projectes de recerca individuals o les coordinadores i els coordinadors del consorci de projectes col·laboratius han de tenir dedicació a temps complet com a investigadores o investigadors independents en una organització de recerca pública o sense ànim de lucre a Espanya.  

Pel que fa als projectes de recerca col·laboratius, la resta de membres del consorci (investigadores i investigadors principals del consorci) poden estar a una organització de recerca pública o sense ànim de lucre a qualsevol part del món.    

 

MÉS INFORMACIÓ  

Abans de sol·licitar la beca, llegeix detingudament tots els documents, especialment les normes de participació (Rules for Participation).

En cas de dubtes sobre la sol·licitud o l’elegibilitat, consulta  les Preguntes freqüents de la Convocatòria PMRP 2023 (FAQs). En cas de no trobar-hi resposta, contacta amb l’equip del PMRP a researchgrants@fpmaragall.org

Convocatòria 2023 tancada

La sol·licitud al PMRP es duu a terme en dues fases: en primer lloc, cal lliurar una expressió d’interès (EI) i, posteriorment, una proposta completa prèvia invitació.  

Tot el procés de sol·licitud, revisió i selecció dels projectes es farà en anglès i, per tant, s’haurà de lliurar tota la documentació en aquest idioma. Les sol·licituds es duran a terme a través d’aquest enllaç. Llegeix detingudament la guia per als sol·licitants (Guidance for Applicants) abans d’iniciar la sol·licitud.  

Períodes de la convocatòria PMRP 2023

 

Obertura de la inscripció al sistema de sol·licitud

18/10/2023

Fi del termini de registre i lliurament de la EI

21/11/23 – 15:00 CET

Anunci dels resultats de les EI i invitació per a propostes completes

Abril 2024

Termini de lliurament de propostes completes (només per invitació)

09/05/2024 – 15:00 CEST

Anunci dels resultats de les propostes completes als sol·licitants

Juliol 2024

Anunci públic dels resultats

Pendent de confirmació

Data esperada d’inici dels projectes guanyadors

A partir d’Octubre de 2024

 

*Les dates podrien estar subjectes a canvis. Els sol·licitants estaran informats de qualsevol canvi rellevant.

 El procés de revisió, tant de les EI com de les propostes completes convidades consta de tres etapes: revisió administrativa, revisió científica i revisió estratègica.  

1. L’equip del PMRP team fa una revisió administrativa per tal de comprovar que només les sol·licituds completes i que compleixin tots els criteris d’elegibilitat són avaluades pel Comitè d’Avaluació i el Comitè de Selecció.  

2. El Comitè d’Avaluació està format per experts de reconegut prestigi internacional en el seu camp. El seu paper és el d’avaluar i puntuar les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació de la convocatòria (detallats en el document “Evaluation Procedure”) i informar al Comitè de Sel·lecció dels resultats de l’avaluació.  

3. El Comitè de Selecció del PMRP valora, a banda dels criteris d’avaluació, l’alineament de les propostes amb el pla estratègic de la Fundació Pasqual Maragall i les prioritats del PMRP. El Comitè de Selecció està format pel Director de la Fundació, consultors a Direcció, els caps de grup i membres del Comitè Científic Assessor del centre de recerca de la Fundació, així com experts de reconegut prestigi internacional al seu camp.  

Les expressions d’interès que s’avaluïn de forma més favorable rebran una invitació per presentar una proposta completa.  

Les propostes que s’avaluïn de manera més favorable seran convidades a començar el projecte amb el PMRP.  

Al document “Evaluation Procedure” podràs trobar informació més detallada sobre els criteris i procés de revisió de les propostes rebudes.

La primera convocatòria del Pasqual Maragall Researchers Programme, amb un pressupost total de 1.600.000 €, ha concedit tres beques per a la investigació de la malaltia d’Alzheimer.

Projectes concedits del PMRP 2022:

Hugo Peluffo

Hugo Peluffo

Universitat de Barcelona

Millora del fenotip immunometabòlic microglial en la malaltia d’Alzheimer a través del receptor immunològic humà CD300f.
L’envelliment és un procés multifactorial que condueix a la fragilitat i la discapacitat relacionades amb l’edat i constitueix el principal factor de risc de la malaltia d’Alzheimer d’aparició tardana. L’evidència emergent suggereix que les cèl·lules immunitàries del sistema nerviós anomenades micròglia participen en molts processos relacionats amb l’envelliment, i part d’aquesta evidència sorgeix d’estudis genètics, on es va trobar que la majoria dels gens de risc de la malaltia d’Alzheimer d’aparició tardana estan relacionats amb funcions executades per la micròglia. Els investigadors implicats en el projecte plantegen la hipòtesi que l’immunoreceptor CD300f contribueix a establir un fenotip microglial neuroprotector durant l’envelliment i les condicions relacionades amb l’edat.

Per explorar aquesta hipòtesi, el projecte avaluarà l’efecte del CD300f humà en dos models de ratolí clínicament rellevants i correlacionarà la seva funció amb la progressió de la malaltia seguint el CD300f soluble en el líquid cefalorraquidi humà. Es tracta d’un projecte col·laboratiu juntament amb Michael Heneka (Universitat de Luxemburg).

José Vicente Sanchez Mut

Jose V Sanchez-Mut

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Institut de Neurociències d’Alacant

Base molecular de la modulació del somni de la resiliència a la malaltia d’Alzheimer.
Hi ha una aparent discordança entre les patologies de la malaltia d’Alzheimer i la progressió de la malaltia; és a dir, l’existència de persones d’alta patologia sense demència. Per què aquests individus no desenvolupen la malaltia, un concepte conegut com a resiliència a la malaltia d’Alzheimer, encara no s’entén bé, tot i que s’ha associat a factors ambientals com la higiene del son.

Aquest projecte té com a objectiu identificar, caracteritzar i determinar causalment els fonaments moleculars de la modulació del son de la resiliència a la malaltia d’Alzheimer. Per fer-ho, l’equip utilitzarà una combinació de models de ratolí, dades humanes i tècniques d’última generació, per tal d’identificar biomarcadors potencials i dianes terapèutiques per a la malaltia. Una millor comprensió dels fonaments moleculars d’aquesta resiliència podria ser de gran importància per millorar les estratègies terapèutiques actuals per a la malaltia d’Alzheimer.

Pablo Martínez-Lage

Pablo Martínez-Lage

Fundació CITA-alzhéimer Fundazioa

Són modificables els canvis epigenètics en el continu de la malaltia d’Alzheimer? Un estudi de descobriment, validació i intervenció.
L’epigenètica estudia els mecanismes que regulen l’expressió gènica i poden ajudar a entendre millor la malaltia d’Alzheimer i permetre el desenvolupament de nous tractaments. A la sang, es poden analitzar diferents canvis epigenètics. Aquest estudi té com a objectiu identificar aquests canvis relacionats amb les característiques biològiques de l’Alzheimer i l’estat cognitiu en participants de l’estudi CITA-Alzheimer GAP, els quals presenten biomarcadors positius de la malaltia cognitivament normals (Alzheimer presimptomàtic) o mostren un deteriorament cognitiu lleu.

Els resultats obtinguts de l’estudi CITA-Alzheimer GAP es validaran biològicament en dos estudis més també a Espanya (cohort SPIN de Sant Pau i cohort Alfa+ de la Fundació Pasqual Maragall). A més, l’estudi investigarà com els canvis epigenètics es relacionen amb els factors de risc de demència i si es poden canviar mitjançant una intervenció no farmacològica a l’assaig d’intervenció longitudinal CITA GO-ON. Es tracta d’un projecte col·laboratiu juntament amb Alberto Lleó Bisa (Fundació Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau) i Maite Mendioroz Iriarte (Fundació Miguel Servet-Navarrabiomed).