Patronat

Pasqual Maragall Mira

Pasqual Maragall Mira

Fundador i President d'Honor

+

Diana Garrigosa Laspeñas

Fundadora

+

Cristina Maragall Garrigosa

Presidenta (patrona vitalícia)

+

Santiago de Torres Sanahuja

Vicepresident primer (patró vitalici)

+

Maria Montserrat Vendrell Rius

Vicepresidenta segona

+

Jordi Camí Morell

Vicepresident tercer (patró vitalici)

+

Vocals

Núria Basi Moré

+

Joaquim Boixareu Antolí

+

María Carmen Garmendia Lasa

+

Joaquim Coello Brufau

+

Airy Maragall Garrigosa

+

Guillem Maragall Garrigosa

+

Jordi Mercader i Miró

+

Pura Muñoz Cánoves

+

Arcadi Navarro Cuartiellas

+

Marcel Prunera Colomer

+

Narcís Serra Serra

+

David Vegara Figueras

+

Fundació "la Caixa" (Antoni Vila Bertrán / Ignasi López Verdeguer)

+

Representants del Consell de Mecenatge

Antonio García Ferrer

Vicepresident de la Fundació ACS

+

Miquel Molins Nubiola

Fundació Banc Sabadell

+

Secretari i Vicesecretari (no patrons)

Ignasi Costas Ruiz del Portal (DWF-RCD)

Secretari

Alberto Ouro Fuente (DWF-RCD)

Vicesecretari

COMISSIÓ EXECUTIVA

Presidenta

Maria Montserrat Vendrell Rius

Presidenta

+

Vocals

Jordi Camí Morell

+

Joaquim Coello Brufau

+

Marcel Prunera Colomer

+

Arcadi Navarro Cuartiellas

+

Secretari i Vicesecretari (no patrons)

Ignasi Costas Ruiz del Portal (DWF-RCD)

Secretari

Alberto Ouro Fuente (DWF-RCD)

Vicesecretari

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.