La malaltia

L'alzheimer s'ho emporta tot

L'ALZHEIMER S'HO EMPORTA TOT

Som el nostre cervell. És el centre de la nostra personalitat i l’Alzheimer ens la pren. En un cervell lesionat, les neurones responsables de la memòria i altres funcions deixen de funcionar. El resultat és que la persona malalta té oblits, es desorienta, deixa de comunicar-se i necessita ajuda per a les activitats del dia a dia.

Els símptomes de l'Alzheimer

Els malalts d'Alzheimer van perdent els records i la identitat fins a no reconèixer la realitat que els envolta. La malaltia dura entre 7 i 15 anys des del diagnòstic. Durant aquest temps, l'afectació i dependència del malalt són cada vegada més grans.

Els símptomes de l'Alzheimer

Preguntes freqüents

<strong>Aquesta malaltia és la que més preocupa la gent gran, per davant del càncer o  l'infart.</strong><br />
El principal risc per tenir Alzheimer és envellir. Més enllà de qualsevol altre factor, fer-se gran és el principal factor de risc per tenir Alzheimer. A mesura que ha anat augmentant l'esperança de vida a tot el món, també ho ha anat fent el nombre de malalts d'Alzheimer.

1 de cada 10 persones més grans de 65 anys té Alzheimer

Aquesta malaltia és la que més preocupa la gent gran, per davant del càncer o l'infart.
El principal risc per tenir Alzheimer és envellir. Més enllà de qualsevol altre factor, fer-se gran és el principal factor de risc per tenir Alzheimer. A mesura que ha anat augmentant l'esperança de vida a tot el món, també ho ha anat fent el nombre de malalts d'Alzheimer.

Una epidèmia creixent sense cura

Una epidèmia creixent sense cura

Cada dia es diagnostiquen milers de nous casos de demència, que en la majoria dels casos és Alzheimer. Estem davant d’una malaltia d’efectes devastadors i, de moment, sense cura. L’absència de tractaments efectius i l’augment de l’esperança de vida convertiran aquestes malalties en l’epidèmia del nostre segle.

  1. 46 milions

    Actualment hi ha més de 46 milions de persones afectades al món.

  2. 3 segons

    Cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món.

  3. Any 2050

    Si no es troba una cura efectiva, l’any 2050 el nombre de casos s’haurà triplicat.

Milions de famílies afectades

Milions de famílies afectades

L’Alzheimer altera profundament la vida de milions de famílies. La progressiva discapacitat de les persones amb Alzheimer i la dedicació que requereixen per part dels cuidadors, converteixen aquesta malaltia en una de les principals causes de dependència a la nostra societat.

Milions de famílies afectades

La cura de la persona amb Alzheimer es paga majoritàriament de la butxaca dels cuidadors

Per cada malalt d’Alzheimer que viu al seu domicili hi ha un cuidador principal. A Europa s’estima que el cost mitjà per malalt puja a 22.000€,uns 5.000€ en les fases inicials i fins a 41.000€ en les fases avançades més incapacitants. La família assumeix al 87% de la despesa de les cures.

El 54% de les persones té una relació directa o indirecta amb la malaltia. Familiars, amics, veïns, companys de feina i nosaltres mateixos estem exposats a patir Alzheimer.

1 de cada 2 persones està tocada per l'Alzheimer

El 54% de les persones té una relació directa o indirecta amb la malaltia. Familiars, amics, veïns, companys de feina i nosaltres mateixos estem exposats a patir Alzheimer.

LA RECERCA AVANÇA

Curarem l’Alzheimer, com abans hem curat altres malalties, però necessitem temps i els recursos per fer-ho. Durant massa temps aquesta malaltia no ha rebut el finançament necessari, tot i els alts costos socials i econòmics que genera.

LA RECERCA AVANÇA

Un futur sense Alzheimer

Apostem per la prevenció. Estem convençuts que estan a punt de fer-se descobriments transcendentals en aquest camp que sembraran la llavor de futurs tractaments preventius eficaços.

La ciència, l'única solució

L’Alzheimer encara no té cura. En desconeixem l’origen i causes. Sabem que és una malaltia, no una conseqüència de fer-nos grans, i per tant podem trobar una solució per als milions de persones que la pateixen al costat dels seus familiars. Apostem per dedicar el nostre esforç a la identificació precoç i la prevenció de la malaltia d’Alzheimer.

Estem convençuts que només a través de la ciència i la innovació serem capaços de vèncer l’Alzheimer: la ciència com a camí per obtenir més coneixement sobre la malaltia, i la innovació com a guia per buscar solucions que millorin la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors.

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.