Recerca

Investigar És al nostre adn

INVESTIGAR ÉS AL NOSTRE ADN

La Fundació Pasqual Maragall gestiona l’activitat científica a través del centre de recerca, el Barcelonaβeta Brain Research Center. L’activitat s’orienta a desenvolupar línies de recerca generadores de nou coneixement que permetin el disseny d’estratègies i programes de prevenció, i que tendeixin a obtenir resultats positius que puguin donar retorns econòmics per diverses vies, així com oferir al mercat infraestructures i serveis que responguin a les necessitats que planteja la recerca en aquest camp.

WEB DE BARCELONAßETA

Apostem per la prevenció

Investiguem què passa durant els 20 anys previs a l'aparició dels primers símptomes. Hem d’anticipar-nos a la malaltia.

ESTUDI ALFA

Cuidem el cuidador

Proporcionant les eines adequades als cuidadors podem fer que no es sentin sols en la cura i protecció del malalt d'Alzheimer. Amb el nostre programa de grups terapèutics investiguem com millorar la qualitat de vida del cuidador en compartir en grup les seves experiències i emocions, ensenyant-los a tenir cura del malalt i a cuidar-se.

GRUPS TERAPÈUTICS
PARTICIPA

Participa en la recerca contra l’Alzheimer

Uneix-te a la família de participants d’estudis científics de la Fundació Pasqual Maragall per fer realitat un futur sense Alzheimer.

El nostre equip

Els investigadors i professionals de la Fundació Pasqual Maragall, juntament amb un gran nombre de col·laboradors i voluntaris, sumem esforços per fer possible un futur sense Alzheimer.

EQUIP

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.