Co-Created ICT Solutions for Alzheimer’s Informal Caregiving (Co-Care)

El Co-Created ICT Solutions for Alzheimer’s Informal Caregiving (Co-Care) és un projecte europeu transnacional destinat a dissenyar i aplicar eines TIC que facilitin les tasques de cura dels cuidadors familiars de les persones amb Alzheimer. Un dels trets diferencials del projecte és la implicació i participació dels propis cuidadors en la recerca, que colze a colze amb els investigadors i empresaris, serviran per garantir la utilitat i adequació dels productes a les necessitats de les persones cuidadores. L’objectiu final de Co-Care és la millora de la qualitat de vida tant de les persones amb Alzheimer com dels seus cuidadors a través d’una xarxa de suport que proporcioni eines per millorar la qualitat d’atenció. 

A més d’aportar coneixement sobre l’Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall facilitarà el contacte amb els cuidadors i cuidadores.

El projecte està finançat per la convocatòria Knowledge Alliances 2019 del programa Erasmus+.

Per un futur sense Alzheimer

La teva aportació es destinarà a la investigació per vèncer aquesta malaltia.