La Banda Sonora dels teus Records (2000)

Estàs a punt d'entrar en un lloc del teu cervell molt especial, un lloc amb una extraordinària resistència davant l'Alzheimer, el lloc en el qual habita la banda sonora dels teus records.