No t'oblidis de compartir!

Els cuidadors han dedicat 4 hores més al dia de mitjana als seus familiars amb Alzheimer durant el confinament

23 juliol, 2020

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut efectes especialment negatius en les persones grans i, en particular, en aquelles que pateixen Alzheimer i altres demències. A l’alta mortalitat del col·lectiu per coronavirus –el 86,3% dels morts a l’estat espanyol tenien més de 70 anys- destaca l’impacte de les mesures de distanciament social i el confinament en la salut física i emocional de les persones amb Alzheimer i dels seus familiars cuidadors.

La Fundació Pasqual Maragall, preocupada pel possible empitjorament dels símptomes de demència en aquelles persones que la pateixen, així com en la salut, benestar i percepció de qualitat de vida dels seus cuidadors, ha realitzat una detallada enquesta a 170 cuidadors familiars que formen o han format part del seu programa de grups terapèutics. L’enquesta va realitzar-se entre el 10 i el 18 de juny, per telèfon, mitjançant un qüestionari de 23 minuts de durada mitjana.

Les dades recopilades revelen que el 61% dels cuidadors ha dedicat tot el dia a tenir cura del seu familiar amb Alzheimer, essent de 18 hores diàries el temps mitjà de la seva tasca, quatre hores més que l’estimat abans de la pandèmia1. També és destacable que un 36% dels cuidadors no ha compartit la tasca amb ningú i un 21% s’ha ocupat, a més, d’una altra persona.

Aquesta situació ha provocat, en un 45% dels enquestats, la percepció que la seva pròpia salut ha empitjorat, tant físicament com mentalment.

Tal i com afirma la Dra. Nina Gramunt, neuropsicòloga i directora tècnica de l’Àrea Social i de Divulgació de la Fundació Pasqual Maragall, “els principals aspectes referits han estat variacions en el pes, empitjorament de l’estat d’ànim, augment dels dolors i malestar i problemes per dormir. La percepció d’aquests canvis ha estat més acusada entre els cuidadors que tenien un familiar que assistia a un centre de dia”.

Per altra banda, el 67% dels enquestats afirma que el seu familiar amb Alzheimer ha patit un empitjorament de l’estat de salut general durant el confinament, particularment en aquells compresos entre els 75 i 79 anys. El 48% dels cuidadors percep un empitjorament considerable en els símptomes cognitius de la malaltia i/o un augment de la dificultat de la persona amb Alzheimer per dur a terme les activitats quotidianes, un 70% d’aquests ha percebut un empitjorament de la memòria, seguits de problemes d’orientació (58%) i raonament i lògica (58%). El 72% dels cuidadors manifesta que el seu familiar amb Alzheimer ha presentat canvis conductuals, essent els més freqüents els problemes per dormir (64%) i l’apatia (51%).

 

Principals dificultats i carències durant el confinament

La Dra. Nina Gramunt destaca que “pels cuidadors, el compliment de les normes de distanciament, higièniques i de protecció de la persona de la que té cura han estat algunes de les grans dificultats durant el confinament”. A aquestes complicacions cal sumar-hi el fet de tenir cura i atendre les seves pròpies necessitats de benestar i salut, i resistir la carència de contacte físic i social. En total, el 65% ha trobat a faltar algun tipus d’ajuda, sobretot suport sanitari i assistencial.

En concret, els cuidadors que portaven els seus familiars amb Alzheimer a un centre de dia declaren un menor interès per fer coses, més malestars i estar menys alegres, que aquells que no portaven els seus familiars a cap centre de dia.

No obstant, un 60% declara haver millorat la seva capacitat d’adaptació, i la meitat afirma haver conegut millor els símptomes de la malaltia durant el confinament.

 

Pot consultar-se l’enquesta completa en aquest enllaç.


ÚLTIMES NOTÍCIES