Més de 61.000 socis, sòcies, mecenes, donants i col·laboradors ens van brindar el seu suport durant el 2022, impulsant-nos a assolir el propòsit d’aconseguir un món sense aquesta malaltia d’Alzheimer. Sense vosaltres, tot el que llegireu a continuació no hagués estat possible. Us donem les gràcies per la confiança que ens atorgueu per treballar junts per un futur sense Alzheimer.

Dr. Arcadi Navarro

Director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center.

Dr. Arcadi Navarro Director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center.

Fites del 2022

Març

El gen APOE i el risc de desenvolupar Alzheimer

Associem les variants del gen APOE amb el risc de desenvolupar Alzheimer. Els portadors de la variant APOE ε2 podrien tenir una major reserva cerebral i més protecció contra l’Alzheimer. En canvi, els portadors del gen APOE ε4, vinculat a un risc més alt de desenvolupar la malaltia, presenten una acumulació precoç de la proteïna amiloide a l’àrea de l’hipocamp.+ info+ info

El gen APOE i el risc de desenvolupar Alzheimer

Agost

Biomarcadors en sang per a la detecció precoç de l’Alzheimer

Un estudi del Barcelonaβeta Brain Research Center, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i la Universitat de Göteborg, amb l’impuls de la Fundació ”la Caixa”, determina dos biomarcadors en sang òptims per mostrar els primers indicis de l’acumulació d’amiloide al cervell.+ info

Biomarcadors en sang per a la detecció precoç de l’Alzheimer

Novembre

Son i Alzheimer

Un equip internacional liderat per investigadors del Barcelonaβeta Brain Research Center demostren l’associació entre la qualitat del son i la patologia relacionada amb la malaltia d’Alzheimer en persones sense deteriorament cognitiu.+ info

Son i Alzheimer

Desembre

Genètica i Alzheimer

Dos estudis realitzats al Barcelonaβeta Brain Research Center, amb l’impuls de la Fundació ”la Caixa”, indiquen que existeixen variants genètiques que s’associen a una major longitud dels telòmers i que poden estar relacionades amb un menor risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.+ info

Genètica i Alzheimer

Febrer

Posem en marxa el nou laboratori de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional.

Aquest laboratori és un dels més sofisticats del món per a la detecció precoç de l’Alzheimer. La seva posada en marxa ha estat possible gràcies a la col·laboració de la nostra base social.

Posem en marxa el nou laboratori de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional.

Març

El gen APOE i el risc de desenvolupar Alzheimer

Associem les variants del gen APOE amb el risc de desenvolupar Alzheimer. Els portadors de la variant APOE ε2 podrien tenir una major reserva cerebral i més protecció contra l’Alzheimer. En canvi, els portadors del gen APOE ε4, vinculat a un risc més alt de desenvolupar la malaltia, presenten una acumulació precoç de la proteïna amiloide a l’àrea de l’hipocamp.+ info+ info

El gen APOE i el risc de desenvolupar Alzheimer

Juliol

Metabolisme cerebral de la glucosa i Alzheimer

Obrim noves vies per a l’anàlisi capdavantera de biomarcadors i dels mecanismes fisiopatològics que s’alteren en les primeres etapes de la malaltia.+ info

Metabolisme cerebral de la glucosa i Alzheimer

Agost

Biomarcadors en sang per a la detecció precoç de l’Alzheimer

Un estudi del Barcelonaβeta Brain Research Center, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i la Universitat de Göteborg, amb l’impuls de la Fundació ”la Caixa”, determina dos biomarcadors en sang òptims per mostrar els primers indicis de l’acumulació d’amiloide al cervell.+ info

Biomarcadors en sang per a la detecció precoç de l’Alzheimer

Agost

Salut mental i Alzheimer durant el confinament per la Covid-19

Relacionem biomarcadors de l’Alzheimer, com la beta amiloide o la neuroinflamació, amb un l’augment dels símptomes de l’ansietat i depressió durant el confinament per la Covid-19. Aquest estudi analitza l’impacte negatiu del confinament en persones cognitivament sanes que formen part de l’Estudi Alfa, impulsat per la Fundació ”la Caixa”.+ info

Salut mental i Alzheimer durant el confinament per la Covid-19

Novembre

Son i Alzheimer

Un equip internacional liderat per investigadors del Barcelonaβeta Brain Research Center demostren l’associació entre la qualitat del son i la patologia relacionada amb la malaltia d’Alzheimer en persones sense deteriorament cognitiu.+ info

Son i Alzheimer

Novembre

Apliquem la recerca a la pràctica clínica

Validem nou possibles biomarcadors en sang, variants de la proteïna tau, en sang que poden ser molt útils en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer en la pràctica clínica diària. Aquest estudi s’ha fet en col·laboració amb l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques de l’Hospital del Mar (IMIM-Hospital del Mar).+ info

Apliquem la recerca a la pràctica clínica

Desembre

Genètica i Alzheimer

Dos estudis realitzats al Barcelonaβeta Brain Research Center, amb l’impuls de la Fundació ”la Caixa”, indiquen que existeixen variants genètiques que s’associen a una major longitud dels telòmers i que poden estar relacionades amb un menor risc de desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.+ info

Genètica i Alzheimer

Xifres de l’any

Activitat econòmica

Pressupost

18.385.668€

Fundació Pasqual Maragall

10.771.589€

Centre d’Investigació BBRC

7.614.079€

Triangles

59%Fundació Pasqual Maragall

41%Centre d’Investigació BBRC

Dades agregades de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelonaβeta Brain Research Center i sotmeses a una auditoria anual de comptes.
Total d’ingressos 18.385.668€
Ingressos corrents 18.176.246€
Mecenes, socis i donants (57%) 10.286.154€
Projectes d’investigació (40%) 7.350.681 €
Ingressos per assajos clínics (2%) 397.591€
Incidència pública i relacions institucionals, àrea social i divulgació (1%) 141.820€
Ingressos per subvencions de capital* 142.601€
Ingressos financers* 66.821€
*No inclosos en el gràfic.
57%
40%
2%
1%
Ingressos corrents 18.176.246€
Total de despeses 17.583.786€
Despeses corrents 17.533.946€
Programes d’investigació (62%) 10.848.285€
Comunicació i sensibilització (8%) 1.453.163€
Incidència pública i relacions institucionals, àrea social i divulgació (4%) 754.997€
Inversió en la xarxa de socis i donants (22%) 3.760.673€
Administració (4%) 716.828€
Despeses financeres* 49.840€
*No incloses en el gràfic.
62%
8%
4%
22%
4%
Despeses
corrents 17.533.946€

Mecenatge

Socis <br/>i sòcies
61.044

Socis
i sòcies

Iniciatives<br/>solidàries
521

Iniciatives
solidàries

Comerços solidaris
450

Comerços solidaris

Converses per telèfon
340.273

Converses per telèfon

Empreses al Consell de Mecenatge
13

Empreses al Consell de Mecenatge

Activitat dels estudis científics

Visites a <br/>participants
+1.500 Visites a
participants
Mostres <br/>processades
+15.000 Mostres
processades
Adquisicions <br/>de ressonància <br/>magnètica
+500 Adquisicions
de ressonància
magnètica
Protocols <br/>d’estudi
12 Protocols
d’estudi
Visites a
participants
Mostres
processades
Adquisicions
de ressonància
magnètica
Protocols
d’estudi
+ 2.000sessions
totals
736 sessions clíniques (34%)
477 sessions de cognició (22%)
968 sessions d’infermeria (44%)

Programa social i divulgació

 • 22grups de suport a cuidadors
 • 209cuidadors participants
 • 24articles nous al blog
 • +2,3milions de visites al blog
 • 145.303converses sobre l’Alzheimer a peu de carrer

Recursos humans

179 Persones
treballant
62.6% Dones 37.4% Homes
Investigació
Investigació

Investigació

El Barcelonaßeta Brain Research Center es dedica a la investigació en prevenció de l'Alzheimer i l'envelliment saludable des d'una perspectiva clínica, cognitiva, genètica i de marcadors biològics i de neuroimatge. El programa s’estructura en quatre grups multidisciplinaris que col·laboren estretament: el Grup de Recerca en Neuroimatge, el Grup de Recerca Clínica i Factors de Risc de Malalties Neurodegeneratives, el Grup de Recerca de Biomarcadors en Fluids i Neurologia Translacional, i el Grup de Recerca en Genòmica.

Publicacions IconPublicacions

46

Articles publicats
en revistes científiques
de prestigi

96%

Publicats en
revistes Q1

82%

Publicats en
revistes D1

Publicacions destacades
Fauria K, Minguillon C, Knezevic I, Tort-Colet N, Stankeviciute L, Hernández L, Rădoi A, Deulofeu C, Fuentes-Julián S, Turull I, Fusté D, Sánchez-Benavides G, Arenaza-Urquijo EM, Suárez-Calvet M, Holst SC, Garcés P, Mueggler T, Zetterberg H, Blennow K, Arqueros A, Iranzo Á, Domingo Gispert J, Molinuevo JL, Grau-Rivera O. Exploring cognitive and biological correlates of sleep quality and their potential links with Alzheimer's disease (ALFASleep project): protocol for an observational study. BMJ Open. 2022 Dec 30;12(12):e067159. doi:10.1136/bmjopen-2022-067159. PMID: 36585141; PMCID: PMC9809234.
Ashton NJ, Puig-Pijoan A, Milà-Alomà M, Fernández-Lebrero A, García-Escobar G, González-Ortiz F, Kac PR, Brum WS, Benedet AL, Lantero-Rodriguez J, Day TA, Vanbrabant J, Stoops E, Vanmechelen E, Triana-Baltzer G, Moughadam S, Kolb H, Ortiz-Romero P, Karikari TK, Minguillon C, Hernández Sánchez JJ, Navalpotro-Gómez I, Grau-Rivera O, María Manero R, Puente-Periz V, de la Torre R, Roquer J, Dage JL, Zetterberg H, Blennow K, Suárez-Calvet M. Plasma and CSF biomarkers in a memory clinic: Head-to-head comparison of phosphorylated tau immunoassays. Alzheimers Dement. 2022 Nov 12. doi: 10.1002/alz.12841. Epub ahead of print. PMID: 36370462.
Blackman J, Stankeviciute L, Arenaza-Urquijo EM, Suárez-Calvet M, Sánchez-Benavides G, Vilor-Tejedor N, Iranzo A, Molinuevo JL, Gispert JD, Coulthard E, Grau-Rivera O; European Prevention of Alzheimer’s Disease (EPAD) Consortium. Cross-sectional and longitudinal association of sleep and Alzheimer biomarkers in cognitively unimpaired adults. Brain Commun. 2022 Nov 3;4(6):fcac257. doi:10.1093/braincomms/fcac257. PMID: 36337343; PMCID: PMC9630979.
Rodríguez-Fernández B, Vilor-Tejedor N, Arenaza-Urquijo EM, Sánchez-Benavides G, Suárez-Calvet M, Operto G, Minguillón C, Fauria K, Kollmorgen G, Suridjan I, de Moura MC, Piñeyro D, Esteller M, Blennow K, Zetterberg H, De Vivo I, Molinuevo JL, Navarro A, Gispert JD, Sala-Vila A, Crous-Bou M; ALFA study. Genetically predicted telomere length and Alzheimer's disease endophenotypes: a Mendelian randomization study. Alzheimers Res Ther. 2022 Nov 7;14(1):167. doi:10.1186/s13195-022-01101-9. PMID: 36345036.
Poudevida S, de Sola S, Brugulat-Serrat A, Mas-Vall Llosera G, Castillo A, Huesa G, Piromalli D, Gramunt-Fombuena N. Efectividad de una intervención psicoterapéutica grupal en la mejora del bienestar de personas cuidadoras de un familiar con enfermedad de Alzheimer: estudio CuiDem [Effectiveness of a psychotherapeutic intervention group program in the improvement of caregiver well-being in Alzheimer's disease patients' family caregivers: the CuiDem study]. Rev Neurol. 2022 Oct 16;75(8):203-211. Spanish. doi:10.33588/rn.7508.2022180. PMID: 36218251.
Sadeghi I, Gispert JD, Palumbo E, Muñoz-Aguirre M, Wucher V, D'Argenio V, Santpere G, Navarro A, Guigo R, Vilor-Tejedor N. Brain transcriptomic profiling reveals common alterations across neurodegenerative and psychiatric disorders. Comput Struct Biotechnol J. 2022 Aug 19;20:4549-4561. doi:10.1016/j.csbj.2022.08.037. PMID: 36090817; PMCID: PMC9428860.
Akinci M, Sánchez-Benavides G, Brugulat-Serrat A, Peña-Gómez C, Palpatzis E, Shekari M, Deulofeu C, Fuentes-Julian S, Salvadó G, González-de-Echávarri JM, Suárez-Calvet M, Minguillón C, Fauria K, Molinuevo JL, Gispert JD, Grau-Rivera O, Arenaza-Urquijo EM; ALFA Study. Subjective cognitive decline and anxious/depressive symptoms during the COVID-19 pandemic: what is the role of stress perception, stress resilience, and β-amyloid? Alzheimers Res Ther. 2022 Sep 6;14(1):126. doi: 10.1186/s13195-022-01068-7. PMID: 36068641.
Rodríguez-Fernández B, Gispert JD, Guigo R, Navarro A, Vilor-Tejedor N, Crous-Bou M. Genetically predicted telomere length and its relationship with neurodegenerative diseases and life expectancy. Comput Struct Biotechnol J. 2022 Aug 6;20:4251-4256. doi: 10.1016/j.csbj.2022.08.006. PMID: 36051868; PMCID:PMC9399257.
Milà-Alomà M, Ashton NJ, Shekari M, Salvadó G, Ortiz-Romero P, Montoliu-Gaya L, Benedet AL, Karikari TK, Lantero-Rodriguez J, Vanmechelen E, Day TA, González-Escalante A, Sánchez-Benavides G, Minguillon C, Fauria K, Molinuevo JL, Dage JL, Zetterberg H, Gispert JD, Suárez-Calvet M, Blennow K. Plasma p-tau231 and p-tau217 as state markers of amyloid-β pathology in preclinical Alzheimer's disease. Nat Med. 2022 Aug 11. doi: 10.1038/s41591-022-01925-w. Epub ahead of print. PMID: 35953717.
Akinci M, Peña-Gómez C, Operto G, Fuentes-Julian S, Deulofeu C, Sánchez-Benavides G, Milà-Alomà M, Grau-Rivera O, Gramunt N, Navarro A, Minguillón C, Fauria K, Suridjan I, Kollmorgen G, Bayfield A, Blennow K, Zetterberg H, Molinuevo JL, Suárez-Calvet M, Gispert JD, Arenaza-Urquijo EM. Pre-pandemic Alzheimer Disease Biomarkers and Anxious-Depressive Symptoms During the COVID-19 Confinement in Cognitively Unimpaired Adults. Neurology. 2022 Aug 2:10.1212/WNL.0000000000200948. doi: 10.1212/WNL.0000000000200948. Epub ahead of print. PMID: 35918160.
Salvadó G, Milà-Alomà M, Shekari M, Ashton NJ, Operto G, Falcon C, Cacciaglia R, Minguillon C, Fauria K, Niñerola-Baizán A, Perissinotti A, Benedet AL, Kollmorgen G, Suridjan I, Wild N, Molinuevo JL, Zetterberg H, Blennow K, Suárez-Calvet M, Gispert JD; ALFA Study. Reactive astrogliosis is associated with higher cerebral glucose consumption in the early Alzheimer's continuum. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2022 Jul 18. doi: 10.1007/s00259-022-05897-4. Epub ahead of print. PMID: 35849149.
Cacciaglia R, Operto G, Falcón C, de Echavarri-Gómez JMG, Sánchez-Benavides G, Brugulat-Serrat A, Milà-Alomà M, Blennow K, Zetterberg H, Molinuevo JL, Suárez-Calvet M, Gispert JD; ALFA study. Genotypic effects of APOE-ε4 on resting-state connectivity in cognitively intact individuals support functional brain compensation. Cereb Cortex. 2022 Jun 27:bhac239. doi:10.1093/cercor/bhac239. Epub ahead of print. PMID: 35753703.
Salvadó G, Shekari M, Falcon C, Operto G, Milà-Alomà M, Sánchez-Benavides G, Cacciaglia R, Arenaza-Urquijo E, Niñerola-Baizán A, Perissinotti A, Minguillon C, Fauria K, Kollmorgen G, Suridjan I, Molinuevo JL, Zetterberg H, Blennow K, Suárez-Calvet M, Gispert JD; ALFA Study. Brain alterations in the early Alzheimer's continuum with amyloid-β, tau, glial and neurodegeneration CSF markers. Brain Commun. 2022 May 24;4(3):fcac134. doi:10.1093/braincomms/fcac134. PMID: 35702732; PMCID: PMC9185381.
Suárez-Calvet M. CSF p-tau231: A biomarker for early preclinical Alzheimer? EBioMedicine. 2022 Mar 12;77:103936. doi: 10.1016/j.ebiom.2022.103936. Epub ahead of print. PMID: 35290829; PMCID: PMC8919211.
Cacciaglia R, Salvadó G, Molinuevo JL, Shekari M, Falcon C, Operto G, Suárez-Calvet M, Milà-Alomà M, Sala A, Rodriguez-Vieitez E, Kollmorgen G, Suridjan I, Blennow K, Zetterberg H, Gispert JD; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; ALFA study. Age, sex and APOE-ε4 modify the balance between soluble and fibrillar β-amyloid in non-demented individuals: topographical patterns across two independent cohorts. Mol Psychiatry. 2022 Mar 2. doi:10.1038/s41380-022-01436-7. Epub ahead of print. PMID: 35236958.

Beques<span> i ajudes competitives</span> IconBeques i ajudes competitives

12

Beques i ajudes

El BBRC va obtenir el 2022 un total de 12 subvencions per dur a terme projectes científics.

El BBRC va obtenir el 2022 un total de 12 subvencions per dur a terme projectes científics.

L’obtenció d’aquests fons avala el rigor, l’excel·lència, la competitivitat i el caràcter innovador de la investigació del centre, i ens permet avançar en la prevenció de la malaltia d’Alzheimer.

Beques i ajuts
The clinical impact of the novel Alzheimer’s blood-based biomarkers: the PLASMAR study.
IP: Dr. Marc Suárez-Calvet
Finançador:
Instituto de Salud Carlos III
Referència:
Projecte PI22/00456 finançat per Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinançat per la Unió Europea.
Validación de biomarcadores líquidos y de imagen para el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy prodrómica.
IP: Gonzalo Sánchez-Benavides
Finançador:
Instituto de Salud Carlos III
Referència:
Projecte PMP22/00100 finançat per ISCIII sota el PERTE para la Salud de Vanguardia i amb càrrec als fons europeus del PRTR.
PMP-DEGESCO: Validation of a precision medicine tool based on online cognitive evaluation, genetic risk stratification and bloodbased biomarkers for the identification of preclinical Alzheimer's Disease.
IP: Juan Domingo Gispert i Marc Súarez-Calvet
Finançador:
Instituto de Salud Carlos III
Referència:
Projecte PMP22/00022 finançat per ISCIII sota el PERTE para la Salud de Vanguardia i amb càrrec als fons europeus del PRTR.
Programa Ramón y Cajal.
IP: Raffaele Cacciaglia
Finançador:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) / Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Referència:
Projecte RYC2021-031128-I finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i la Unió Europea “NextGenerationEU”/”PRTR”.
Crosstalk between exercise and brain lipid metabolism in the protection against Alzheimer’s disease.
IP: Eider M Arenaza- Urquijo
Finançador:
Instituto de Salud Carlos III - Proyectos de Programación conjunta Internacional
Referència:
Projecte AC22/00060 finançat per Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
An integrative approach to schizophrenia risk prediction leveraging genetics, brain imaging and neuroepithelium’s transcriptome.
IP: Carles Falcón
Finançador:
La Marató de TV3
Referència:
Projecte 202230-31 finançat per la Fundació La Marató de TV3.
Mechanisms of neural compensation across the stages of preclinical Alzheimer’s disease revealed by multimodal brain networks sPRE-AD-NETWORKS).
IP: Raffaele Cacciaglia
Finançador:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) / Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Referència:
Projecte PID2021-125433OA-100 finançat per MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033/FEDER, UE.
Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH.
IP: Laura García
Finançador:
Instituto de Salud Carlos III
Referència:
Projecte IHMC22/00013 finançat per Instituto de Salud Carlos III i la Unió Europea “NextGenerationEU”/”PRTR”.
Precision medicine platform in neurodegenerative disease.
IP: Juan Domingo Gispert
Finançador:
Innovative Health Innitiative (IHI) – European Commission
Referència:
Projecte 101112145 — PROMINENT finançat per Innovative Health Innitiative (IHI) i la Unió Europea.
Ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya - Grup de Recerca Consolidat: Physiology of cognition and Alzheimer's prevention.
IP: Karine Fauria
Finançador:
AGAUR - Ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya
Referència:
Projecte 2021 SGR 00913 finançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya - Grup de Recerca Emergent: Grup de recerca en biomarcadors en fluids i neurologia translacional.
IP: Marc Súarez-Calvet
Finançador:
AGAUR - Ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya
Referència:
Projecte 2021 SGR 01137 finançat pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Finançat per:

Estudis IconEstudis

Estudi Alfa

L'Estudi Alfa és una plataforma d’investigació per identificar les característiques primerenques de la malaltia d’Alzheimer. Posat en marxa el 2013 gràcies a l’impuls de la Fundació ”la Caixa”, destaca internacionalment pel volum de participants, que supera les 2.700 persones sense alteracions cognitives, d’entre 45 i 75 anys, la majoria dels quals són fills i filles de persones amb Alzheimer.

L’objectiu de l’Estudi Alfa és reunir informació de la fase preclínica de l’Alzheimer per poder entendre la història natural de la malaltia. Conèixer els biomarcadors i factors de risc de l’Alzheimer ens obre la porta a la detecció precoç i al desenvolupament de noves estratègies de prevenció.

Fundació la Caixa Logo

HeBe

HeBe és un projecte d’investigació que es va iniciar el 2021, liderat pel doctor Marc Suárez-Calvet, subvencionat per la prestigiosa ajuda europea ERC Starting Grant. HeBe, anomenat així en honor a la deessa grega de l’eterna joventut, té una durada prevista de 5 anys.

Tot i que sabem que l’envelliment és el principal factor de risc per al desenvolupament de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, encara es desconeixen els mecanismes que hi ha darrere d’aquesta associació. L’objectiu principal del projecte HeBe és indagar en aquests mecanismes identificant factors de rejoveniment cerebral en sang per utilitzar-los com a dianes terapèutiques per a la malaltia d’Alzheimer.

Estudi sobre l’impacte del confinament domiciliari durant la pandèmia de la COVID-19 sobre el cervell i la salut mental

El 2020 es va posar en marxa un nou estudi per analitzar els efectes del confinament derivat de la pandèmia de COVID-19 en la salut mental i cerebral, així com altres factors que en mitiguin l’impacte. Al projecte, hi participen més de 900 persones cognitivament sanes, d’entre 45 i 75 anys, que formen o han format part de diferents estudis del BBRC.

L’objectiu de l’estudi és detectar canvis cerebrals relacionats amb la malaltia d’Alzheimer i estudiar l’impacte del confinament en persones que tenen cura d’un familiar amb demència o altres malalties que impliquin dependència o necessitats especials.

Alfa Sleep

L’Alfa Sleep és un estudi que aprofundeix en la relació entre l’insomni i l’Alzheimer. El projecte, amb una durada prevista de 2 anys, va iniciar les visites el 2021.

Durant les visites que es van duent a terme, es van fer proves com polisomnografies i actigrafies. Les dades obtingudes dels prop de 200 participants, juntament amb les de l’Estudi Alfa+, permetran extreure informacions molt precises i fiables per estudiar l’associació entre diferents paràmetres del son i els canvis bioquímics en l’estructura i la funcionalitat cerebral.

Estudi Alfa+

L’Alfa+ és un estudi de cohort, prospectiu i observacional que té l’objectiu de descriure els processos biològics i identificar factors que puguin precedir la fase preclínica de la malaltia d’Alzheimer. Gràcies a l’àmplia caracterització dels participants, provinents de l’Estudi Alfa, l’Alfa+ analitza l’associació entre els marcadors cerebrals biològics, estructurals, funcionals i neurocognitius que caracteritzen la fase preclínica de la malaltia i descriuen la seva història natural.

En l’estudi, hi participen unes 200 persones sense alteració cognitiva que cada tres anys fan diferents proves, com ara tests cognitius, extracció de líquid cefalorraquidi mitjançant punció lumbar, proves d’infermeria i dues ressonàncies magnètiques. Els participants també són convidats a fer-se una PET a les instal·lacions de l’Hospital Clínic. El 2022 es van dur a terme 236 visites d’aquest estudi a les instal·lacions del BBRC.

Alfa Cognició

L’Alfa Cognició és un estudi observacional i prospectiu que analitza la relació entre la percepció subjectiva de declivi cognitiu i la presència, evolució o risc de deteriorament cognitiu clínicament objectivable. Així mateix, analitza la relació entre aquests paràmetres i els canvis cerebrals associats a la malaltia d’Alzheimer.

En l’estudi, hi participen unes 200 persones que es fan proves neurològiques, de neuroimatge, tests cognitius i d’hàbits de vida, i una extracció de sang. El 2022 es van fer 40 visites d’aquest estudi.

Unitat d’Investigació Clínica en Prevenció de la Demència

La Unitat d’Investigació Clínica en Prevenció de la Demència és un estudi desenvolupat entre el 2018 i el 2021 que ha analitzat el risc i les bases biològiques de desenvolupar demència a cinc anys vista, a més d’oferir als participants un pla d’acció personalitzat per intentar reduir-ne el risc.

L’estudi ha incorporat més de 300 participants d’entre 60 i 80 anys que experimenten una disminució en les capacitats cognitives.

En espera de poder analitzar i interpretar totes les dades, l’anàlisi intermèdia de resultats demostra l’èxit de la selecció de participants mitjançant algorismes i del mètode de registre en línia per al reclutament de persones d’aquestes característiques. L’estudi també posa sobre la taula el valor de les estructures clíniques personalitzades, ja que a més de la meitat dels participants de la Unitat d’Investigació se’ls van poder oferir altres estudis clínics dels quals beneficiar-se.

Estudi PENSA

L’Estudi PENSA té l’objectiu de determinar si és possible frenar el deteriorament cognitiu en estadis previs a l’aparició de demència a través de la promoció d’hàbits de vida saludables i la ingesta d’epigalocatequina gal·lat (EGCG), un component natural del te verd. Per això, l’estudi ofereix als participants un pla d’acció personalitzat basat en els hàbits de vida i els indicadors de salut.

El projecte està liderat pel BBRC i l’IMIM, i es va posar en marxa el desembre del 2019 amb una durada prevista de 17 mesos. El 2022 es van fer 69 visites.

L’Estudi PENSA forma part del consorci internacional World Wide Fingers, una iniciativa dedicada a impulsar projectes de prevenció primària de la deterioració cognitiva i la demència.

World wide fingers - Alzheimer Association

Estudi Beta-AARC

El projecte estudi Beta-AARC: estudi de cohort per a la identificació de biomarcadors de sang en la població amb declivi cognitiu subjectiu té l’objectiu de conèixer els factors que intervenen a l’inici del procés biològic de la malaltia d’Alzheimer i els biomarcadors que en prediuen l’evolució.

L’estudi inclourà 200 participants d’entre 55 i 80 anys que experimentaran un declivi subjectiu de la memòria o altres capacitats cognitives, com ara l’atenció, la capacitat de planificació i l’orientació. El 2022 s’han dut a terme 371 visites, que han participat en proves clíniques, cognitives, d’imatge i determinacions de biomarcadors en sang i líquid cefalorraquidi.

Estudi tau PET

L’objectiu principal de l’Estudi tau PET és caracteritzar la distribució dels cabdells neurofibril·lars de la proteïna tau mitjançant PET en funció dels nivells de proteïna amiloide, de manera transversal i longitudinal.

La proteïna tau és, juntament amb la proteïna amiloide, un dels marcadors de la fisiopatologia de la malaltia d’Alzheimer. Per tant, l’Estudi tau PET ens permet, en combinació amb l’Estudi Alfa PET i AMYPAD (que duen a terme PET d’amiloide), caracteritzar la distribució cerebral de les dues marques distintives de la malaltia d’Alzheimer: les proteïnes amiloide i tau.

Algorismes d’intel·ligència artificial a partir de la ressonància

El Grup de Recerca en Neuroimatge del BBRC ha desenvolupat un conjunt d’algorismes d’aprenentatge automàtic capaços de predir la presència de nivells anormals de biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer al cervell d’individus sense alteracions cognitives, mitjançant l’anàlisi de dades derivades de la ressonància magnètica.

L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar aquesta tecnologia com a eina de preselecció per als assajos clínics de la malaltia d’Alzheimer, abans d’aplicar les invasives i costoses tècniques actuals.

Aquest projecte ha rebut finançament de CaixaImpulse, impulsat per la Fundació ”la Caixa”, i de la Convocatòria EIT Digital Health, amb el suport de l’EIT, organisme de la Unió Europea.

eit Digital Logo

Fundació la Caixa Logo

Consorcis internacionals

El 2022, el BBRC va participar en quatre consorcis que uneixen institucions d'arreu del món en la investigació de l'Alzheimer i les demències.

Col·laborem amb el projecte Fully automated plasma assays as screening tests for Alzheimer-related amyloid beta (Aβ) pathology, finançat per l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation, juntament amb la Universitat de Göteborg, la Universitat de Lund i Roche Diagnostics International; i seguim treballant a TRIBEKA, una iniciativa del BBRC i la Universitat d'Edimburg.

Així mateix, el BBRC, com a partner i líder del projecte EU-FINGERS, aporta una participant al comitè assessor del consorci per aportar consells i recomanacions als investigadors i enriquir la recerca amb diversitat de veus i perspectives.

D'altra banda, continuem investigant a AMYPAD juntament amb 16 institucions europees més.

Alzheimer's Drug Discovery Foundation LogoAMYPAD LogoIMI LogoTribeka LogoAlzheimers Association LogoEfpia LogoEuropean Comission Logo

Investigació
Investigació

Impacte social, divulgació
i conscienciació

A la Fundació Pasqual Maragall treballem per canviar la consideració social de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors i cuidadores. Amb aquest objectiu, donem suport a les famílies que conviuen amb la malaltia d’Alzheimer mitjançant programes grupals de formació i suport a familiars que exerceixen el rol de cuidador. Així mateix, duem a terme accions de divulgació i sensibilització, oferint xerrades, formació i altres accions.

Accions IconAccions

Cinquena edició del Brain Film Fest

Cinquena edició del Brain Film Fest

El Brain Film Fest, el festival de cinema sobre el cervell, va celebrar la cinquena edició, del 17 al 20 de març al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El 2022, el festival va reconèixer la trajectòria de l’actriu Carme Elías amb el Premi Especial Brain Film Fest, en un acte en el qual l’actriu va anunciar que havia estat diagnosticada d’Alzheimer recentment.

En la 5a edició, es van organitzar 37 activitats divulgatives en el marc del festival, es van inscriure 2.600 persones en les diverses sessions i es van arribar a les 10.700 visualitzacions a Filmin i YouTube.

21 de setembre: un dia per oblidar

21 de setembre: un dia per oblidar

Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer, una jornada de conscienciació sobre la malaltia en què la Fundació Pasqual Maragall reivindica la seva missió i visió. La Fundació Pasqual Maragall ha creat l’etiqueta #Undiaperoblidar, per posar de manifest que per aconseguir esborrar del calendari el 21 de setembre cal una presa de consciència sobre la importància d’invertir en recerca.

A més, en el marc del mes de l’Alzheimer, al setembre, la Fundació va presentar el programa de beques d’investigació Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP), amb l’objectiu impulsar projectes de recerca translacional centrats en l’Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l’edat.

Compromís Alzheimer

Compromís Alzheimer

Dotze entitats i organitzacions espanyoles que treballen en l’àmbit de l’Alzheimer i la gent gran s’han unit al manifest Compromís per un futur sense Alzheimer perquè la lluita contra aquesta malaltia sigui una prioritat en les polítiques públiques i es facin els esforços necessaris per disposar de les eines per prevenir i curar aquesta patologia.

“L’experiència recent ens ha demostrat que el coneixement científic és imprescindible per trobar solucions, però les demències han estat i són encara malalties oblidades als pressupostos destinats al foment de la investigació”, exposa el document.

Premi Diana Garrigosa

Premi Diana Garrigosa

En el marc de la V Trobada Anual de Socis i Voluntaris, que va tenir lloc el mes de novembre, es van lliurar per primera vegada els premis Diana Garrigosa a dues trajectòries vitals: Manuela Carmena, magistrada emèrita i exalcaldessa de Madrid, i Fernando Ónega, periodista i creador del mitjà 65ymás.

La Fundació Pasqual Maragall ha creat els premis per donar visibilitat al llegat de Diana Garrigosa (1944-2020) i en record de la seva figura. Els guardons es lliuraran anualment a persones de més de 65 anys, amb una trajectòria vital i un destacat recorregut personal i professional i que, a més, siguin model de veterania activa i compromesa en la defensa dels valors i drets socials.

Premi Diana Garrigosa

Diccionari de l’Alzheimer

La Fundació Pasqual Maragall va llançar el juny del 2022, el Diccionari de l’Alzheimer per explicar conceptes clau relacionats amb la malaltia, amb l’objectiu de posar a l’abast de la població d’una manera entenedora definicions clau i conceptes de caràcter tècnic i científic relacionats amb la malaltia.

El Diccionari de l’Alzheimer està format per una sèrie de vídeos curts, d’entre 30 segons i un minut, que es publiquen mensualment als diferents canals de la Fundació Pasqual Maragall. En aquestes peces, una veu experta de la Fundació explica d’una manera fàcil i amb un vocabulari proper i senzill, conceptes habituals de la malaltia com demència, resiliència, proteïna beta-amiloide i tau, estimulació cognitiva o síndrome del cuidador.

Grups terapèutics IconProgrames
de suport

22

Nous grups

209

Persones cuidadores

A la Fundació donem suport a les famílies que conviuen amb l’Alzheimer mitjançant programes grupals de formació i suport a persones cuidadores de familiars amb la malaltia.

El programa de grups terapèutics presencial va impulsar 10 nous grups, en què hi van participar 100 persones cuidadores. El programa va rebre la subvenció atorgada pel Departament de Drets Socials (amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF) de la Generalitat de Catalunya i el finançament de l’Ajuntament de Barcelona, Agbar i Santa Lucía Seguros.

El programa de suport online “Aprèn a cuidar i a cuidar-te” va impulsar 12 grups, en que hi van participar 120 persones. El programa va rebre la subvenció del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i també el suport de l’Ajuntament de Barcelona, Santa Lucía Seguros, Agbar i FIATC.

Programes <br/>de suport

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, afers socials i families Logo Generalitat de Catalunya - Departament de Salut Logo Ajuntament de Barcelona logo Fundació Agbar logo Santa Lucía seguros logo Fiatc logo

Suport social

Durant el 2022 la base social de la Fundació Pasqual Maragall no va parar de créixer i va tancar l’any amb més de 61.000 socis que són imprescindibles per avançar en el projecte. A més, també va rebre el suport d’empreses i col·laboradors que van impulsar iniciatives solidàries per continuar la investigació en prevenció de l’Alzheimer.

Col·laboradorsCol·laboradors

Consell de Mecenatge

Mecenes estratègic
 • Fundació la Caixa logo
Grans mecenes
 • Fundación ACS logo
 • Ajuntament de Barcelona logo
 • Allianz logo
 • Diputació de Barcelona logo
 • Fundación Ramón Areces logo
Mecenes
 • Moventia logo
 • Fundación Sabadell logo
 • Aigües de Barcelona logo
Empreses sòcies
 • Enagas logo
 • Eurofragance logo
 • Vopi4 logo
 • Fiatc logo
Suport institucional
 • Generalitat de Catalunya logo
 • Unió Europea logo

Empreses col·laboradores

Col·laboradors estratègics

Fundación Adey Edm Carglass Hamsa Fundació Joan Ribas Araquistain Santalucia Seguros

Llista de col·laboradors

El nostre agraïment més sincer a la xarxa de socis i donants, i a les entitats, empreses i professionals que han donat suport a la nostra recerca mitjançant les seves aportacions i col·laboracions. El nostre reconeixement també a tots els voluntaris que ens dediquen el seu temps i ens ajuden a organitzar accions i esdeveniments.

Comerços inoblidables
 • 4 Canyes de Can Padrós SL
 • 9 Centelles Inmo
 • Ac Grocasa Gava Sl
 • Acra Catalana de Recursos Asistencials
 • Adi Center S.L.U
 • Agrària Cal Pau S.L
 • Agrolab Ibérica, S.L.U
 • Albarizas Valley S.L.
 • Alcoholera Vinicola Mediterránea, S.A.
 • Àlex Augusta S.L.
 • Altaia Veterinaris, S.L.P.
 • Aluvidreres, S.L.
 • Amanda Arraez
 • Amavir
 • Ancladen S.L.
 • Antonio de la Cal Giménez
 • Areazero 2.0 Sl.
 • Armo Casual Denim, S.L.
 • Asesoria Y Gestión Activa S.l
 • Assistenciai Confort S.L
 • Bar Joan
 • Barcenalia SL.
 • Bata Blanca Parafarmacia s.l
 • Batllori & Trepat Arquitectes
 • Bionic Iberica S.A.
 • Black Marab Consulting S.L.
 • Blanco Community
 • Boldu Pla i Associats, S.L.
 • Brilliant People, S.L.
 • BSS Xifra Cartellà , S.L.
 • Ca la Mati
 • Cadí, SCCL
 • Cafès de Bages, SL
 • Camping Victoria SL
 • Campings y Turismo S.A.U.
 • Can Batlles
 • Can Navata
 • Can Sisco Cansaladers, S.L.U.
 • Can Solivera SL
 • Canal Muntaner, SL - Mervier Canal
 • Carles Xarcuteries S.L.U.
 • Carlos Andreu Llombart
 • Carnicas Merche S.L.
 • Carnisseria Consol i Josep
 • Carnisseria Miquel
 • Carns Àngel Romeo Gutierrez
 • Casa de Colònies l'Orri del Pallars SL
 • Casanova Rural, S.L.
 • Caves Vilarnau
 • Cayo Huerta, SA
 • Centres de dia Sira, SL
 • Cerba Internacional, S.A.E.
 • Clinica Murillo
 • Coll-Verd Productes, S.A.
 • Comerbal, S.A.
 • Comfilm S.L.U.
 • Conservas Vilamajó SL
 • Consorci Girona SL
 • Cooperativa La Granadella
 • Corporación Mg19 S.l
 • Crisami Gràfic S.L.
 • Crom Events Management S.L.U.
 • Cuidem la Memòria, S.L.
 • Cuina de Casa Massana, SCP
 • Cuinats Jotri S.L.
 • CWC S.L.
 • Dangla, S.A.T.
 • Debina Wine Solutions
 • Dolç Saja, S.L
 • Drim Medi Ambient,S.L.
 • Drogueria Boter
 • Duran Padilla, S.L.
 • Easypromos SL
 • El Celler de Caldes, S.L.
 • El Puig de la Balma
 • El Pujol Cruselles, S.L.
 • El Raco D'En Pep Sant Gregori SL
 • El Taulell de Castelldefels, S.L.
 • Electric Servei S.A
 • Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, S.L.
 • Esaote España S.A.U.
 • Essential Gironella, S.L.
 • Estalzi Rehabitec, S.L.
 • Ester Truy Granados
 • Farmàcia - Ortopèdia Maria Victoria Arniges Gomez
 • Farmàcia Segon de Bellvitge
 • Farmàcia Agnés Camps Martínez
 • Farmàcia Agustí Garcia-Navarro
 • Farmàcia Airy Sindreu Torrent
 • Farmàcia Alemany Reus, Vicenç
 • Farmàcia Alfonso Ibañez Pinto
 • Farmàcia Ana Sabrià
 • Farmàcia Andreu Prats, Maria Dolors
 • Farmàcia Anna Gonzalez Ruiz
 • Farmàcia Anna Lloberas Alsina
 • Farmacia Anna Maria Blanco Mariné
 • Farmàcia Anna Solé Pascual
 • Farmàcia Aurèlia Garcia Sala
 • Farmàcia Autet Gubieras, Assumpta
 • Farmàcia Barnadas Rull, Clara
 • Farmacia Baste Sabe, M Immaculada
 • Farmàcia Begoña Mallol Marco
 • Farmàcia Beltran Costa, Nuria
 • Farmàcia Berga i Martí, Carlos
 • Farmàcia Bernal Piñol, Carlota
 • Farmàcia Bernat Auqué
 • Farmàcia Berta
 • Farmàcia Besos
 • Farmàcia Blanch Boris
 • Farmàcia Blanch Pastor, Jordi
 • Farmàcia Bruna Reverter, M. Angels
 • Farmàcia Brunsó Teixidor
 • Farmàcia Busquet
 • Farmàcia Ca n'Aurell
 • Farmàcia Can Pelegrí
 • Farmàcia Carbó Alsius Mercè
 • Farmàcia Carme Esquerda Serrano
 • Farmàcia Casanovas
 • Farmàcia Castany Niubó, Maria Dolors
 • Farmàcia Castillo Sanchez, Esther
 • Farmàcia Causin Torres, Aurora
 • Farmàcia Central
 • Farmacia Cisneros -Prieto CB
 • Farmàcia Clara Coll Casulleras
 • Farmàcia Coliseum CB
 • Farmàcia Comaposada Beringues
 • Farmàcia Corona Colldeforn, Jordi
 • Farmàcia Costa Codina, Josep
 • Farmàcia Costa Perich, Francisca
 • Farmàcia Creixell Cb
 • Farmàcia Cunyat
 • Farmàcia Dàmaris Rodríguez Moreso
 • Farmàcia de Benito Vergés
 • Farmàcia de Vicente Roca Silvia
 • Farmàcia del Castell de Cornellà
 • Farmacia Diana Martín Roché
 • Farmàcia Domènech, C.B.
 • Farmàcia Domingo Ortega
 • Farmacia Elisa Aguirre Scandella
 • Farmàcia Elisabet Baleri Bosch
 • Farmàcia Elisabeth Paz
 • Farmacia Elkano
 • Farmàcia Emilia Mauri Martinez
 • Farmàcia Escutia Celda, Guadalupe
 • Farmàcia Espina Falgueras Farmacèutiques CB
 • Farmàcia Esquerra Amargos, Montserrat
 • Farmàcia Estaún
 • Farmàcia Eva Gil Tudela
 • Farmàcia F. Iglesias Huix
 • Farmàcia Falco Ferrer, Neus
 • Farmacia Fernando VI
 • Farmacia Ferrarons
 • Farmacia Ferrer Masana, Maria.
 • Farmacia Florinda Aguirre
 • Farmàcia Font Altaba
 • Farmàcia Forcadell Berenguer, Yolanda
 • Farmàcia Francesca Panadés Mas
 • Farmàcia Fuentes Faig Maria Lourdes
 • Farmàcia García Salmerón, Anabel
 • Farmàcia Garrabou Goma, Manuel
 • Farmàcia Garrido López
 • Farmàcia Gilaberte Velasco, Lydia
 • Farmàcia Giménez Chancho, Yolanda
 • Farmàcia Gine Anguera, Noemi
 • Farmàcia Gispert Espadalé Jordi
 • Farmàcia Granche
 • Farmàcia Granell
 • Farmàcia Gratacos Paniagua, C.B.
 • Farmàcia Guanter
 • Farmàcia Guerra i Mercadal
 • Farmàcia Guix Mestres, Montserrat
 • Farmàcia Hausmann Fargas, Isabel
 • Farmàcia Herrero Cerda
 • Farmàcia Hidalgo
 • Farmàcia Hidalgo Valls, Sara
 • Farmàcia i Òptica Camp d'en Prats C.b.
 • Farmàcia Ingrid Nolla Winkel
 • Farmàcia Irene Muñoz
 • Farmacia Isabel Recuenco Martinez
 • Farmàcia Isabel Rodriguez Garcia
 • Farmacia Isidro Manzano
 • Farmàcia Jaume Guillén Relat
 • Farmàcia Jordi Relat Vidal
 • Farmàcia Josep Arumi Bellvehi
 • Farmàcia Josep Benavent Vallès
 • Farmacia Josep M Ferre
 • Farmàcia La Romanica
 • Farmàcia La Verneda
 • Farmacia Larrea Clausell
 • Farmàcia l'Auditori CB
 • Farmàcia Laura Castelló
 • Farmàcia Laura Lluís CB
 • Farmàcia Lauroba Canaleta, Carolina
 • Farmàcia Les Piramides
 • Farmàcia Lina Moragues
 • Farmàcia Lluís Renau
 • Farmàcia M. Rosa Alvez Martin
 • Farmacia M.A. Pedrerol Icia CB
 • Farmàcia Mª Carme Barenys de Lacha
 • Farmàcia Mª Pilar Viayna
 • Farmàcia Mª Rosa Sunyer Creixans
 • Farmacia Magda Sauri Masgrau
 • Farmàcia Marcel Gili Carulla
 • Farmàcia Margarita Amadó Del Pino
 • Farmàcia Mari Carme Lores Catalan
 • Farmàcia Maria Carme Lluch Villamor
 • Farmàcia Maria Lluïsa Buelta
 • Farmàcia Maria Navés
 • Farmàcia Marta Bosch Pujolar
 • Farmàcia Marta Burniol García
 • Farmàcia Marta Diez Pérez
 • Farmacia Marta Olius Peyrats
 • Farmàcia Mas Castelltort, Lourdes
 • Farmàcia Massana
 • Farmàcia Medina Gallego, Teresa
 • Farmàcia Melero Folch, C.B.
 • Farmàcia Meritxell Galcerán
 • Farmàcia Mestres Catala, M. Carme
 • Farmàcia Miami
 • Farmàcia Miquel Blanchart Capdet
 • Farmàcia Miquel Draper Arenas, CB
 • Farmàcia Miquel Mahon Palou
 • Farmàcia Mireia Rosa Guilanyà Feliu
 • Farmàcia Mitre
 • Farmacia Monsarro
 • Farmàcia Montserrat Compte
 • Farmàcia Montserrat Costa Cantó
 • Farmàcia Montserrat Lopez Ferrer
 • Farmàcia Montserrat Puig Masó
 • Farmàcia Nagues
 • Farmàcia Núria Andrés Carbó
 • Farmàcia Núria Arpa Camos
 • Farmacia Núria Figuerola Argelich
 • Farmàcia Núria Ribot Pujol
 • Farmàcia Núria Rubió
 • Farmacia Olga Gadea
 • Fàrmacia Olímpic
 • Farmacia Oller Dolcet Cb
 • Farmàcia Ortopèdia Grima
 • Farmàcia Ortopedia Marti
 • Farmàcia Pagano Rosón, Félix Julio
 • Farmàcia Palamós 58
 • Farmàcia Palau Torres, Pau
 • Farmàcia Pararols Valldaura, Cristina
 • Farmacia Patricia Llinares i Araez
 • Farmàcia Peraire C.B
 • Farmàcia Pere Brufau
 • Farmàcia Peya
 • Farmàcia Pi Culell, Anna Maria
 • Farmàcia Pietat Pi Herrero
 • Farmàcia Planas Huguet
 • Farmàcia Poch Sabater Josep M.
 • Farmàcia Pou Juanola
 • Farmàcia Prim 74
 • Farmàcia Puigdevall Dalmau Maria Pietat
 • Farmàcia Pujol
 • Farmàcia Puso Mazarico Josep Ramon
 • Farmacia Rafael Sancho
 • Farmàcia Raúl Martí Bartolín
 • Farmàcia Riera Rivière CB
 • Farmàcia Rosa Faura Vendrell
 • Farmàcia Rosa Maria Pérez
 • Farmacia Rosa Rubio Gomez
 • Farmàcia Rosell Rovira, Ma.Lluisa
 • Farmàcia Rovira
 • Farmàcia Rovira I Berger, Laia
 • Farmàcia Saborit Canals
 • Farmàcia Saborit Canals, C.B.
 • Farmacia Sáenz de Buruaga, Marta
 • Farmàcia Safont-Lazaro, Sara
 • Farmàcia Samaranch Mirada, Mariano
 • Farmàcia Sanchez Galindo M. Victoria
 • Farmàcia Sanjuan Piñol, Roser
 • Farmàcia Sant Salvador
 • Farmàcia Sauras Pons, Rosa Blanca
 • Farmàcia Saurí Masgrau, Joan
 • Farmàcia Serra Mandri
 • Farmàcia Suarez Sanz, Susana
 • Farmàcia Susana Isabel Roca Huergo
 • Farmàcia Taulé Martí
 • Farmàcia Tona
 • Farmàcia Torres
 • Farmàcia Totime
 • Farmàcia Tres Oliver, Olga
 • Farmàcia Uriarte Culleré
 • Farmàcia Vallbona
 • Farmàcia Vallvidrera
 • Farmàcia Vidal Delclos C.B
 • Farmàcia Vila Fontarnau, Maria
 • Farmàcia Vilades
 • Farmàcia Vilanova d'Alcolea
 • Farmàcia Viviana Vazquez Franch
 • Farmàcia Xavier Figueras
 • Farmacia Yangüela
 • Farmacia Yuste
 • Ferretería Cateura
 • Ferreteria Tresserres SL
 • Finques Cabrespina SL
 • Finques Graupera Sl
 • Finques Sant Llorenç Sl
 • Fislac Asesores, S.L.
 • Floristeria Cyca's
 • Flowers By Bornay Sl
 • Foc i Farina S.L.U.
 • Forgas Arquitectes S.L.P.
 • Forn de Pa i Pastisseria J. Rius, S.L.
 • Forn Trinitat Pastisseria,S.L.
 • Francisco Montaña Noves
 • Fundació Joaquim Albertí
 • Fundació Privada i Benèfica Assís
 • Fundació Privada Rius i Virgili
 • Fundacio Privada Santa Oliva
 • G6 Poliuretanos Tecnicos,S.A.
 • Gabinet Permar
 • Gabser Gabinete de Servicios Empresariales S.L.
 • Galatea Llibres S.L.U
 • Gamite SA
 • Garden L'Aralia
 • Gàrnik Yuzbaskiyan Khudaverdian
 • Gelasiel, S.L.
 • Gerard Castellarnau Plaza
 • Germán Maeztu, S.L.
 • Gimac Productos y Servicios Arquitectónicos, S.L.
 • Golf Garriga Rosanes Sl
 • Grup Grocasa
 • Gráficas Salaet S.A
 • Grhospitalet Store
 • Grup MS Cuidant Persones S.L
 • Hortalisses Tutó, S.C.P.
 • Hotel Restaurant Diego, S.L.
 • Ibero Electronic Barcelona S.L.
 • Inducontrol SL
 • INSE GRUP 2002 S.L.L.
 • Instal·lacions Vilana S.L.
 • Inversiones Belice S.L.
 • IT Saltó, S.L.U.
 • Jardineria Cic, S.L.
 • Jardinet, SCCL
 • Jesi Llopart Llopart
 • Joan Granados i Duràn
 • Joan Schilling Pons
 • Jogaplast, S.L.
 • Jordi Guallar Rivero
 • Jordi Pascual Galeria d'Art SL
 • Jorge Antonio Violero Alvear
 • Jurasil, S.L.
 • Knowhaus Barcelona S.L.
 • La Borda del Pubill
 • La Gralla, S.C.C.L
 • La Pastisseria, S.L.
 • Les Magnòlies S.C.P.
 • Llar d'Avis del Carme
 • Llar d'Avis Sant Quirze, SL
 • Llar Geriàtrica residencial VI S.L
 • Llobateras S.L.U.
 • Llorens Llibres S.L.U
 • Locals i Cia C.B.
 • Lots i Bona Teca, SL
 • Louis Armand Optics, SL
 • Mangra
 • Marc Serra Font
 • Marebens S.L.
 • Margaret Perruquers
 • Maria Teresa Gual Bretcha
 • Marina Port Vell
 • Marinada Ismot, S.L.U.
 • Mariona Puigferrat Pérez
 • Martín Mariño Gestiones, S.L.P
 • Mar-Tret Teca, S.L.
 • Martu 2016 S.L
 • Masia Can Mayol, S.L.
 • Menjar i Cultura S.L.
 • Mercè Martin Estilistes
 • Mercería Marí
 • Més Mercat, S.L.
 • Micral Análisis Alimentarios
 • Microfusión Daranas Sl
 • Miquel Estrada, S.L.
 • Mistral Bonsai, S.L.
 • Montse Cardona Codinach
 • Neotina Servicios
 • Noguera Bosch, S.L.
 • Nova Llar de Mediona S.L
 • Olis Artemi S.L.
 • Olor de Net Serveis Integrals SLU
 • Onlevel Quality S.L.
 • Opti Ideal. S.L.
 • Óptica 9.0
 • Òptica Pujol
 • Òptica Rodrigo
 • Optics Fabrica 1988 S.L.
 • Oreco S.A.
 • Oriocc Global, S.L.
 • Ortopèdia Baix Penedès S.L.
 • Ortopèdia-Podologia Molina
 • Pa de Rupit, S.L.
 • Papelería Martín
 • Pastelería Montserrat
 • Pastisseria Massot
 • Pastissers i Flequers Noguera, S.L.
 • Pastissers i Forners Artesans, S.L.
 • Peixos Torrent S.L.
 • Pinodil, S.A.
 • Playtime Barcelona, S.L.
 • Pollastres Cervera
 • Porta Serveis d'Òptica, SL
 • Promopastor S.L
 • Quadreny y Pax, S.A.
 • Racó de la Natura
 • Ramader Ecològic Cal Quiquet
 • Reg-Drip
 • Registradores Manresa SL
 • Residència Anoia
 • Residencia Assistida Gent Gran S.L.
 • Residència Casa Benèfica del Masnou
 • Residència d'Avis Sant Daniel S.L.
 • Residència Geriàtrica Calella Mar i Sol, S.L.
 • Residència Geriàtrica Can Font, S.L.
 • Residència Geriàtrica Vellsolà
 • Residència Maragall
 • Residència Mas d'Anglí
 • Residència Senior Centre, S.L.
 • Residencial GRM, SL
 • Residencial Mas Piteu
 • Residencial Sant Gervasi Parc
 • Restaurant Can Mach SL
 • Restaurant Masia Can Campanyà S.L.
 • Ribas Optics
 • Rosa Solà Psicología
 • Rosin Solutions S L
 • Rostisseria No Cuinis C.B.
 • Saló Pals
 • Sanchez-Aleixendri SL
 • Sant Miquel Restaurant
 • Sasaauto Sl
 • Selvager SL
 • Sertec 20
 • Serturist, S. A.
 • Serveis Gerunda, SL
 • Serveis Informatics Olot, SL
 • Serveis Veterinaris Veter Set 3000 S.L.
 • Servicios Medicos Traumare, S.L.
 • Simon Inver Segur, S. L.
 • Solucions Auditives Baix Llobregat SL
 • Solucions i Programació, SL
 • SYP Carnissers
 • Talleres Pida, S.L.
 • Tecnoscooter
 • Tectrol, S.A.
 • Tepes Vendrell S.L.U
 • TJ Serra, S.L.
 • Trefonvi S L
 • Trespages S.L.
 • Ustrell Vilafranca, S.L.
 • Vallès Benestar SL
 • Vedeq, S.A.
 • Vellerino Sistemas Impresión S.L.
 • Vicente Calduch Fonollosa
 • Vicente Font Sastre, S.L.P.
 • Wideum Solutions Sl
 • Xarcuteria J. Tena S.L.
 • Xarcuteria Lluisa,S.L.
 • Xarcuteries Anton
 • Xokate Vallès SL
 • Ylla 1878, SL

Veure més +

Empreses, entitats i professionals col·laboradors estratègics del 2022
 • 65YMAS
 • Ace Alzheimer Center Barcelona
 • Adif Albacete
 • ADIF Barcelona (Estacions Clot, Arc de Triomf, La Sagrera i Fabra i Puig) i ciutat de València
 • Ajuntament d’Igualada
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Caldes de Montbuí
 • Ajuntament de Calella
 • Ajuntament de Castelldefels
 • Ajuntament de Gavà
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Manresa
 • Ajuntament de Mollet del Vallès
 • Ajuntament de Palamós
 • Ajuntament de Reus
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Sant Celoni
 • Ajuntament de Sant Cugat
 • Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 • Ajuntament de Sant Joan Despí
 • Ajuntament de Tarragona
 • Ajuntament de Terrasa
 • Ajuntament de Vic
 • Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
 • Ajuntament del Vendrell
 • Alcampo (Diagonal Mar i Sant Quirze del Vallès)
 • Alcampo Cuenca
 • Alcampo Jerez Luz Shopping
 • Alcampo Tamarguillo
 • Alcampo Teruel
 • Alzheimer España
 • Atrevia
 • Betevé
 • Biennal Ciutat i Ciència
 • C.E.P. Bola Azul
 • C.E.P. El Arroyo
 • C.M.E. Grande Covian
 • C.M.E. Tarazona
 • C.S 3 De Ciudad Real
 • C.S Miguelturra
 • C.S. Actur Norte
 • C.S. Actur Sur
 • C.S. Alahurín De La Torre
 • C.S. Alamedilla
 • C.S. Amparo Poch (Actur Oeste)
 • C.S. Ardales Cs Ronda Norte
 • C.S. Armijo
 • C.S. Arrabal
 • C.S. Binissalem
 • C.S. Blas Infante Coria
 • C.S. Camas
 • C.S. Campo De Las Beatas
 • C.S. Campos
 • C.S. Castilleja De Guzman Dr Jesus Herrais
 • C.S. Ciudad Expo
 • C.S. Clara Campoamor
 • C.S. Delicias Norte
 • C.S. Delicias Sur
 • C.S. Don Paulino
 • C.S. Doña Mercedes
 • C.S. Dr. Cayetano Roldán
 • C.S. Dr. Joaquin Pece
 • C.S. El Arahal
 • C.S. El Mirador De La Rinconada
 • C.S. El Viso De Alcor
 • C.S. Ensanche
 • C.S. Estepona
 • C.S. Filiberto Villalobos
 • C.S. La Jota
 • C.S. La Lobilla
 • C.S. La Rinconada
 • C.S. La Vileta
 • C.S. Las Albarizas
 • C.S. Las Cabezas De San Juan
 • C.S. Las Portadas
 • C.S. Leganitos
 • C.S. Loreto-Puntales Cádiz
 • C.S. Mairena Del Alcor
 • C.S. Montequinto
 • C.S. Norte
 • C.S. Nuestra Señora De La Oliva
 • C.S. Nuestra Señora De La Paz San Juan
 • C.S. Nuestra Señora De Las Nieves
 • C.S. Olivar De Quinto
 • C.S. Oliver
 • C.S. Padre Salado
 • C.S. Parque Goya
 • C.S. Picarral
 • C.S. Pilarica
 • C.S. Pizarrales
 • C.S. Principe De Asturias
 • C.S. Puerta El Olivillo
 • C.S. Puerta La Paz
 • C.S. Puerta La Villa
 • C.S. Puerta Tierra
 • C.S. Ronda Norte
 • C.S. Ronda Sur
 • C.S. San Agustin
 • C.S. San Andrés Torcal
 • C.S. San Hilario
 • C.S. San Isidro Los Palacios
 • C.S. San Jose Norte
 • C.S. San Juan
 • C.S. Santa Ana
 • C.S. Santa Catalina
 • C.S. Santa Isabel
 • C.S. Santa Marta
 • C.S. Santa Palmanova
 • C.S. Santa Ponça
 • C.S. Son Pizá
 • C.S. Son Rutlan
 • C.S. Sur
 • C.S. Tomares
 • C.S. Torreramona
 • C.S. Utebo
 • C.S. Utrera Sur
 • C.S. Valdefierro
 • C.S. Ventorrillo
 • C.S. Victoria
 • C.S. Virgen De La Cinta
 • C.S. Virgen De La Estrella Coria
 • C.S. Zuera
 • Cado Manrique
 • Carrefour (Terrassa Vallès, Cabrera, Manresa, Tarragona, Reus, Granollers, Sant Cugat, Montigalà)
 • Carrefour Alonso Molina
 • Carrefour Bollullos
 • Carrefour Ciudad Real
 • Carrefour De Tudela
 • Catalunya Film Festivals
 • Catalunya Ràdio
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
 • Centres d'Atenció Primària (CAP) de Les Corts, Casanovas, Borrell, Les Hortes i Palamós)
 • Centro Comercial Albacenter
 • Centro Comercial As Termas
 • Centro Comercial Dos Mares
 • Centro Comercial El Rosal
 • Centro Comercial Espacio Torrelodones
 • Centro Comercial Getafe Sector 3
 • Centro Comercial La Vaguada
 • Centro Comercial La Vega
 • Centro Comercial Lagoh
 • Centro Comercial Loranca2
 • Centro Comercial Los Fresnos
 • Centro Comercial Marineda City
 • Centro Comercial Odeon
 • Centro Comercial Parque Ferrol
 • Centro Comercial Parque Rioja
 • Centro Comercial Principe Pio
 • Centro Comercial Salesas
 • Centro Comercial Sexta Avenida
 • Centro Comercial Thader
 • Cita Alzheimer
 • Ciutat de la Justícia de València
 • Clinica Millenium Alcobendas
 • Clinica Santa Elena
 • Clinica Vithas Tenerife
 • Confederación Española de Familiares de Alzheimer (CEAFA)
 • Consultorio Bormujos
 • CONSUM València i Alacant
 • Cs Tafalla
 • Decathlon Ciudad Real
 • Decathlon Lanzarote
 • Decathlon Usera
 • EL CORTE INGLES (Maria Cristina - Barcelona, Sabadell, Cornellà, Castelló de la Plana i València)
 • El Corte Ingles Algeciras
 • El Corte Ingles Cadiz
 • El Corte Ingles Campo De Las Naciones
 • El Corte Ingles Gijon
 • El Corte Ingles Jerez
 • El Corte Ingles Princesa
 • El Corte Ingles Sanchinarro
 • El Maldà
 • EmancipaTIC
 • Federació Catalana d'Autisme
 • Fernando Ónega
 • Fundació Ared
 • Fundació Hospital de l'Esperit Sant U
 • Fundació Rosa Maria Vivar
 • Fundació Uszheimer
 • Fundación Adey
 • Fundación CIEN
 • Fundación Ernesto Ventós
 • Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
 • Fundación Matia
 • Fundación Pilares
 • Fundación Telefónica
 • Gimnasio O2 De Huelva
 • Helpage España
 • Hospital 2 De Noviembre
 • Hospital A Coruña
 • Hospital Alcázar De San Juan
 • Hospital Alvarez Buylla
 • Hospital Alvaro Cunqueiro
 • Hospital Cabueñes
 • Hospital Can Misses
 • Hospital Central De Asturias
 • Hospital Clinico De Málaga
 • Hospital Clinico De Valladolid
 • Hospital Clínico De Zaragoza
 • Hospital Clinico San Carlos
 • Hospital Clínico Universitario Lozano Blesan
 • Hospital Costa Del Sol
 • Hospital Da Costa Burela
 • Hospital de Manises de Valencia
 • Hospital De Pamplona
 • Hospital De Ronda
 • Hospital De Son Espases
 • Hospital Fuenlabrada
 • Hospital General Ciudad Real
 • Hospital General de Valencia
 • Hospital General San Carlos San Fernando
 • Hospital Gregorio Marañon
 • Hospital Juan Ramón Jiménez
 • Hospital La Fuensanta
 • Hospital La Línea
 • Hospital La Luz
 • Hospital Linares
 • Hospital Los Madroños
 • Hospital Manacor
 • Hospital Manzanares
 • Hospital Marcide
 • Hospital Marques De Valdecilla
 • Hospital Mateu Orfila
 • Hospital Meixoeiro
 • Hospital Miguel Servet
 • Hospital Monforte
 • Hospital Morales Meseguer
 • Hospital Naval
 • Hospital Nuestra Señora Del Rosario
 • Hospital Obispo Polanco
 • Hospital Povisa
 • Hospital Provincial
 • Hospital Provincial (Nuestra Señora De Gracia)
 • Hospital Provincial De Cordoba
 • Hospital Pts De Granada
 • Hospital Puerta De Hierro
 • Hospital Puertollano
 • Hospital Punta Europa
 • Hospital Reina Sofia De Córdoba
 • Hospital Reina Sofia De Tudela
 • Hospital Rio Hortega
 • Hospital Royo Villanova
 • Hospital San Roque Meloneras
 • Hospital San Roque Vegueta
 • Hospital Santa Mª Del Rosell
 • Hospital Severo Ochoa
 • Hospital Son Llatzer
 • Hospital Tomelloso
 • Hospital Torrecardenas
 • Hospital Universitari de Sant Joan de Reus
 • Hospital Universitario De Burgos
 • Hospital Universitario De Leon
 • Hospital Universitario Fundacion Alcorcon
 • Hospital Universitario Infanta Leonor
 • Hospital Universitario Insular (Materno Infantil)
 • Hospital Universitario Puerta Del Mar
 • Hospital Universitario Puerto Real
 • Hospital Universitario Rey Juan Carlos
 • Hospital Urduliz
 • Hospital Vázquez Díaz
 • Hospital Virgen De La Arrixaca
 • Hospiten Roca
 • Hosptial Reina Sofia De Murcia
 • Inclús
 • Institut de Neurociències | Universitat de Barcelona
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
 • Lidl Avd América
 • Lidl Avd Juan Carlos I
 • Lidl Burlada
 • Lidl Calahorra
 • Lidl Calle Soto Aizoáin
 • Lidl Clavijo
 • Lidl Cordovilla
 • Lidl Estella
 • Lidl Huarte
 • Lidl Navarra
 • Lidl Sarriguren
 • Lidl Tafalla
 • Lidl Tudela
 • Lidl Vara De Rey
 • Manuela Carmena
 • Mayores UDP Union Democrática de Pensionistas y Jubilados de España
 • Minimal Films
 • Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Mirasol Centre (Centre comercial Sant Cugat)
 • Quiron Salud La Floresta
 • Quiron Salud Málaga
 • Quiron Salud Tenerife
 • Quiron Salud Zaragoza
 • Regidoria de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona
 • RTVE Catalunya
 • Sanitas
 • Seguros Santa Lucía
 • Sociedad Española de Neurologia
 • TV3

Veure més +

SocisSocis

61.044

Socis i sòcies

Socis i sòcies

La solidaritat no ha deixat de créixer durant l'any 2022 i així ho demostren les nostres xifres. Més de 11.000 persones es van unir al nostre compromís d'aconseguir un futur sense Alzheimer, cosa que ens ha permès fer créixer la nostra base social fins als 61.044 socis i sòcies, que és la que ens dona la força i el suport necessaris per aconseguir la nostra meta.

Els socis i sòcies de la Fundació, amb les seves aportacions regulars, ens han ajudat a finançar el nostre projecte social i científic, proporcionant-los estabilitat i recorregut. Durant aquest any, les donacions van permetre injectar 375.059€.

Iniciatives <br/>solidàriesIniciatives
solidàries

Empreses solidàries

Nòmina solidària per la detecció precoç

Els treballadors i treballadores de Carglass van donar suport amb més de 19.000€ a l’estudi Beta-Aarc del BBRC a través de la Nòmina Solidària, així com amb l’entrega del Premi Solidari del Seguro 2022, que reflecteix el compromís social i la solidaritat del sector assegurador espanyol.

Origami contra l’Alzheimer

La Fundació Mútua General de Catalunya, a través del seu projecte solidari “1 origami 1 euro” que organitza anualment, fa de corrent transmissor dels desitjos solidaris dels infants que hi participen. A la darrera edició, la Fundació Pasqual Maragall va ser una de les entitats beneficiàries.

Concert solidari per cuidar els que cuiden

La Fundació Mutua general de Seguros (MGS) van organitzar un concert solidari en benefici del programa de suport a les persones cuidadores de familiars amb Alzheimer de la Fundació Pasqual Maragall, aconseguint recaptar 6.500€ gràcies al suport dels treballadors i col·laboradors de l’empresa.

Iniciatives saludables per al recerca de l’Alzheimer

Jocs Interempreses es va comprometre amb la recerca de l’Alzheimer, aconseguint més de 8.000€ destinats a la Fundació Pasqual Maragall i la Fundació Aspasim. A través de l’esport en equip, més de 1.200 participants de diverses empreses van contribuir a la recerca en prevenció de l’Alzheimer.

Comerços i farmàcies inoblidables

El 2022 un total de 241 comerços i 209 farmàcies van col·laborar amb la Fundació Pasqual Maragall perquè en un futur tots i totes puguem recordar. Fleques, perruqueries, farmàcies i bars han donat suport a la nostra tasca en recerca per a la prevenció i detecció precoç de l’Alzheimer, i s’han convertit, així, en comerços i farmàcies inoblidables.

Comerços i farmàcies inoblidables

“Com més siguem, més podrem accelerar la recerca i anar més ràpid per trobar un tractament contra l’Alzheimer”, Anna i Núria Domènech. La seva farmàcia ja és inoblidable.

Comerços i farmàcies inoblidables

“S’estima que recordem un 35 % del que ensumem. Comparat amb el 5 % de les coses que veiem, podem comprovar el poder que tenen les aromes per despertar records”, Irene Iborra. La seva gelateria és un comerç inoblidable.

Aquests són tots els comerços inoblidables que han col·laborat amb nosaltres aquest 2022

Celebracions solidàries

Durant el 2022 es van organitzar més de 250 celebracions solidàries a favor del nostre projecte social i científic. A través dels detalls inoblidables per a celebracions es van aconseguir recaptar 79.100€.

Iniciatives solidàries

Gràcies a les 521 iniciatives solidàries agrupades dins del projecte “Persones i idees inoblidables per un futur sense Alzheimer”, hem pogut recaptar un total de 197.266€ destinats al projecte social i científic que duem a terme a la Fundació i el Barcelonaβeta Brain Research Center, basat en la detecció precoç i la prevenció de l’Alzheimer.

Iniciatives per conscienciar i investigar

L’Associació Mestre Torres va néixer com a conseqüència directa de l’afectació de la malaltia de l’Alzheimer dins la família Torres Fabra. Des d’un primer moment volien treballar amb una organització que dedica tots els esforços a conscienciar la societat sobre l’origen de la malaltia, així com investigar-ne la seva detecció precoç. Per aquest motiu, van organitzar un torneig de futbol solidari que va aconseguir recaptar 3.500€.

Una gala per al record

María Díaz va organitzar una gala per lluitar contra l’Alzheimer.
“L’any passat van diagnosticar Alzheimer a la meva mare, l’amor de la meva vida. Quan vaig veure la feina que feia la Fundació Pasqual Maragall per prevenir i detectar la malaltia no m’ho vaig pensar dues vegades. Animo tothom a organitzar un esdeveniment solidari. Ajudant et sents realitzat i t’adones que si podem donar un cop de mà als altres és perquè som uns afortunats; és molt gratificant.”

Testaments solidaris

El 2022, 235 persones es van interessar a llegar a les properes generacions un futur sense Alzheimer, en el qual cap família hagi de patir les conseqüències d’aquesta malaltia.
Gràcies a aquesta forma de col·laboració, la Fundació Pasqual Maragall ha ingressat més de 144.000€ el 2022.

Testaments solidaris

Per poder oferir el millor servei a totes les persones interessades a fer un llegat solidari, des de la Fundació Pasqual Maragall disposem de l’acompanyament professional de Del Romero Advocats.

“Fer el testament és un tràmit senzill, econòmic i molt convenient per evitar problemes als nostres hereus. Un testament ben redactat garanteix que la voluntat última de qui el subscriu sigui la norma que en regeixi la successió i facilitarà molt la seva execució. Si no hi ha testament, el repartiment dels béns pot prolongar-se en el temps i ser molt més car i serà la llei qui decideixi com i quines persones es repartiran els nostres béns”, remarca José María del Romero, soci director de Del Romero Advocats.