No t'oblidis de compartir!

La Fundació Pasqual Maragall insta al Govern a prioritzar la protecció i l’atenció a les persones en situació de fragilitat o dependència

8 juliol, 2020

La Fundació Pasqual Maragall ha presentat una proposta a la Comissió no permanent per la Reconstrucció Social i Econòmica del Congrés dels Diputats amb la qual demana que es situï la protecció i l’atenció de les persones en situació de fragilitat o dependència entres les seves màximes prioritats.

Per això, l’entitat demana que es treballi en el desenvolupament d’un nou model de cures de llarga durada, tant a nivell residencial com domiciliari i que es doti amb recursos suficients la investigació de malalties com l’Alzheimer, una de les principals causes de discapacitat i dependència entre les persones grans.

Les persones grans i, en particular, les persones amb Alzheimer i altres demències, han patit l’impacte de la COVID-19 d’una forma especialment cruel, atès que, a Espanya, el 86,3% de les morts enregistrades per coronavirus eren majors de 70 anys, un col·lectiu amb elevada prevalença d’Alzheimer o altres demències.

Així mateix, cal destacar que un recent estudi apunta l’existència d’un component genètic que vincularia directament a la Covid-19 amb la demència. En concret, ser portador de l’al·lel Apoe4, el factor de risc genètic més important per desenvolupar Alzheimer, podria duplicar el perill de patir la Covid-19 greu.

 

Pandèmia estructural  

Actualment, la COVID-19 és l’amenaça sanitària i el repte científic més urgent. Tot i així, és necessari que es destinin també els recursos necessaris a la investigació sobre malalties que, per la seva alta prevalença, son pandèmies estructurals, com és el cas de l’Alzheimer i les demències associades a l’edat. Tal i com es descriu en l’escrit presentat per la Fundació Pasqual Maragall, sense tractaments de prevenció i curació, i amb la creixent esperança de vida, les demències adquiriran una dimensió que podria col·lapsar els sistemes sanitaris i assistencials. Ni els serveis públics ni les famílies seran capaces de costejar les futures necessitats de cures i atenció.

Per això, l’entitat es posa a disposició de les administracions per col·laborar en el desenvolupament de polítiques que contribueixin a reduir els casos d’Alzheimer i retardin l’aparició dels seus símptomes per evitar noves crisis que a mig termini seran inassolibles per els sistemes sanitaris i assistencials i que poden tenir dramàtiques conseqüències per al conjunt de la societat.

 

Més de 900.000 persones pateixen Alzheimer i altres demències a Espanya  

S’estima que a Espanya hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i altres demències, xifra que es duplicarà en els propers vint anys. Una estimació conservadora situa el seu cost anual en 21.000 milions d’euros, 24.000 euros per persona afectada i any, del qual el 87% l’assumeix la família del pacient. A aquests costos econòmics s’han d’afegir els personals, socials, psicològics i laborals per famílies i cuidadors, la situació dels quals no rep la consideració social, econòmica i laboral que mereixen. Aquestes malalties són també oblidades als pressupostos destinats a la investigació.

A més, ha estat un col·lectiu molt afectat per les conseqüències de la pandèmia per les persones amb demència, la crisi de la Covid-19 ha significat també la ruptura de les seves rutines, un aspecte clau per la seva salut i el seu benestar; l’augment de la desorientació, l’estrès i els trastorns de conducta degut a la dificultat per comprendre la situació; més risc de contagi pels problemes per entendre i recordar les mesures de protecció, i una major incidència dels deliris per la hipòxia que provoca. En definitiva: més patiment per les persones afectades, els seus cuidadors i les seves famílies; i un augment de la necessitat de cures mèdiques i assistencials i dels seus costos econòmics i socials.

El text íntegre de la proposta presentada per la fundació a la Comissió de Reconstrucció pot consultar-se a la pàgina web del Congrés dels Diputats al següent enllaç.


ÚLTIMES NOTÍCIES